Læserbrev: Udlicitering – bedst og billigst?

Læserbrev af Annie Terp Thomsen, medlem af Kolding Byråd (S).

Det er den påstand de borgerlige partier har fremført så ofte, at det næsten er blevet opfattet som en naturlov. Vi Socialdemokrater i Kolding er, og har været betænkelige og tilbageholdende omkring privatisering og udliciteringer af kommunale opgaver.

Hvorfor denne betænkelighed? Det illustreres nok bedst med de to sager vi har oplevet her på det seneste omkring hjemmeplejen og renovationen. I begge sager er det spørgsmål om, hvorvidt leverandørerne har leveret de ydelser, der er aftalt med Kolding Kommune.

Forvaltningerne har udført et rigtig flot stykke arbejde, men det har kostet ressourcer, og det vil det formentlig gøre en tid endnu inden de to sager er afsluttet.

Og det er så de to sager – hvad med alle de andre områder hvor der er privatiseret / udliciteret? Skal vi ikke også på disse områder have gennemført kontrol af, at borgerne og kommunen faktisk får de ydelser vi betaler for?

Læren af det vi her har oplevet må være, at ved kommende udbudsrunder af kommunale opgaver, skal der oven i de tilbud, der modtages fra leverandører, lægges kommunens udgifter til kontrol af at leverandørerne leverer det, der er aftalt. Endvidere må vi regne med, at der ind imellem vil opstå uenigheder omkring de aftaler der er indgået.

Uenigheder som vil kræve kommunale ressourcer til forhandlinger / retssager.

Prisen for udliciterede / privatiserede opgaver er ikke kun kontraktprisen. Det er også udgifterne til kontrol af leverede ydelser, samt behandling af tvister med leverandører.

Bedst og billigst – for hvem?

Dagens Gossip