Landbruget: Ingen logik i miljøministers garanti

Viceformand i Landbrug & Fødevarer, Lars Hvidtfeldt, hæfter sig ved, at fungerende miljøminister Pia Olsen Dyhr (SF) i en pressemeddelelse lover, at der »ikke bliver sat noget i gang, der vil oversvømme værdifuld landbrugsjord eller spilde formuer på ingenting«.

»Der mangler logik i ministerens garanti. For hun sætter en prop i afløbet, tænder for vandhanen og garanterer samtidig, at vasken ikke løber over. Det er meget upålideligt at lave vandløbsindsatser, der vil stoppe tusindvis af dræn og samtidig sige, der ikke vil opstå oversvømmelser af marker,« siger Lars Hvidtfeldt i en pressemeddelelse.

Han mener, at fejlene i det første udkast til vandplaner går igen i det nye udkast: Nemlig at man set med landbrugets øjne ikke har fjernet de vandløb, der fungerer som afvanding for landmandens marker, fra planerne.

Landbrug & Fødevarer er heller ikke tryg ved, at vandløbsindsatsen vil blive lagt i hænderne på landets kommuner.

»Kommunerne mangler ressourcer og viden til at løfte den opgave. Med randzonefarcen i frisk hukommelse, hvor kommunerne slet ikke har haft værktøjerne til at vurdere, om der var tale om et vandløb eller ej, kan jeg kun frygte, at vandløbsindsatsen vil køre helt af sporet, uden at nogen tager ansvaret,« siger Lars Hvidtfeldt.

Udsættelsen af vandplanerne betyder også, at der ikke kan udbetales kompensation til de landmænd, der har udlagt randzoner omkring vandløb, sådan som fødevareminister Mette Gjerskov (S) ellers har garanteret.

Det får landbruget til at kræve randzoneloven fjernet.

»Randzoneloven skal tages af bordet. Som minimum skal lodsejere have fuld og hel erstatning for den jord, de mister til randzonerne. Det skal fødevareministeren hurtigst muligt få bragt helt i orden,« siger Lars Hvidtfeldt.

Fødevareministeren er onsdag kaldt i samråd, hvor hun blandt andet skal gøre rede for, hvordan hun i stedet vil kompensere landmændene for ikke at dyrke i randzonerne omkring vandløb.

Dagens Gossip