Landsdækkende indsats mod forseelser på cykler og knallerter

I denne uge gennemfører politiet en landsdækkende indsats rettet mod cyklist- og knallertforseelser.

Indsatsen mod cyklister vil blive rettet mod ofte forekommende forseelser, som manglende lys i lygtetændingstiden, kørsel frem mod rødt lys og kørsel på fortov, samt lignende trafikfarlig og generende adfærd.

Hvad angår knallerter vil indsatsen blive koncentreret mod knallerter, der kan køre hurtigere end tilladt. Knallertkørsel med hastigheder over det tilladte udgør en væsentlig risiko for føreren selv og for medtrafikanterne, ligesom den kan skabe utryghed for cyklister og gående, og generer tit beboere.

Mobile rullefelter

Til måling af knallerters maksimalhastigheder vil politikredsene gøre brug af mobile rullefelter. Rullefelterne har været i brug siden oktober 2008 og ved den tilsvarende kontrol i 2012 anvendtes de til at konstatere, at 223 knallerter kunne køre hurtigere end tilladt. Derudover blev 442 cyklister sigtet for kørsel på fortov/gangsti.

Den landsdækkende kampagne slutter på fredag.

Dagens Gossip