Landsret frifinder bankdirektør for kursmanipulation

Vestre Landsret har onsdag frifundet tidligere bankdirektør i Aarhus Lokalbank Per Hermansen i en sag om kursmanipulation.

Per Hermansen blev i 2014 i byretten idømt 30 dages ubetinget fængsel for uagtsom kursmanipulation, men landsretten har valgt at frifinde direktøren.

Desuden bortfalder straffen for to andre ledende medarbejdere, der blev idømt tre måneders ubetinget fængsel for forsætlig kursmanipulation i byretten.

Per Hermansen frifindes, fordi han ifølge landsretten ikke havde været involveret i afgivelsen af ordrerne eller på anden måde var ansvarlig for det.

De to underdirektører er med landsrettens øjne skyldige i uagtsomt at have begået kursmanipulation.

Men retten finder, at der er en række formildende omstændigheder, herunder at der manglede vejledninger om, hvordan banker skal agere, når de opkøber egne aktier tilbage i 2009 og 2010, da kursmanipulationen fandt sted.

Bøden til Vestjysk Bank, der overtog Aarhus Lokalbank, forhøjes dog fra 1 til 2,5 millioner kroner.

Det sker, fordi retten finder, at det var udtryk for kursmanipulation, at banken systematisk opkøbte egne aktier for at holde kursen kunstigt oppe.

Senioranklager Jan Henrik Hansen fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet siger, at han overordnet set er tilfreds med afgørelsen.

Han har ikke taget stilling til, om han ønsker at anke dommen.

- Det er alt for tidligt at sige. Vi hæfter os ved, at der er sket domfældelse i byretten og nu i landsretten. Det er vi tilfredse med. Det er et vigtigt signal til markedet og til bankverdenen.

Spørgsmål: Men hvordan kan du være tilfreds, når en tiltalt er frifundet, og straffen bortfalder for to andre?

- Det er vigtigt i en sag af denne beskaffenhed at hæfte sig ved, at der er sket en klar domfældelse mod banken. Det har været hovedpointen at få sendt et signal til bankverdenen om, hvad der er acceptabel bankadfærd, om hvad der er lovligt, når man handler med egne aktier, siger senioranklager Jan Henrik Hansen.

/ritzau/

Dagens Gossip