Landsretten: Omdiskuteret sti er fortsat en offentlig sti

En omdiskuteret sti på den østlige del af Hejsager Strand er fortsat en offentlig sti. Det har Landsretten afgjort.

I 2010 afgjorde en skelforretning, hvor skel i området går og at retten til stien er offentlighedens, da Haderslev Kommune i tingbogen står som ejer.

Ejerne i området mente imidlertid, at de havde ejendomsretten til stiarealet, og indbragte derfor landinspektørens afgørelse for byretten og vandt sagen.

Haderslev Kommune ankede sagen og har fået medhold i Landsretten.

- Det vigtige for os i den her sag er at sikre offentlighedens adgang til at opholde sig på stranden, siger borgmester Jens Christian Gjesing og fortsætter:

- Hvis ejerne havde haft ejendomsretten, ville de i princippet kunne forbyde offentligheden at opholde sig på stranden. Det ville være rigtig ærgerligt for vores borgere, da Hejsager Strand er en af de mest populære badestrande, vi har i kommunen, fortæller Jens Christian Gjesing.

Da Landsretten har afgjort, at ejerne ikke har ejendomsretten til stiarealet, vil offentlighedens adgang til at anvende stranden også fremover bero på en rettighed fremfor en tilladelse fra den enkelte grundejer.

- Det er mit håb, at der også fremover vil være et godt forhold mellem strandbenytterne og grundejerne, slutter Jens Christian Gjesing.

Dagens Gossip