Lav straf lokker rockere til selskabstømning

Af med rygmærket, på med slipset og goddag til en lukrativ karriere som selskabstømmer og hvidvasker.

Sådan er karriereforløbet lige nu for flere og flere mennesker fra bandemiljøerne, for omfanget af især såkaldt kædesvig vokser voldsomt. Det viser årsberetningen fra Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen under Bagmandspolitiet.

»Målt på traditionelle succeskriterier har det været et super år. Aldrig er kriminelle blevet frataget så mange penge, og aldrig har vores arbejde ført til så mange års fængsel. Kriminelle er blevet frataget mere end 420 millioner kroner, og vores arbejde har ført til i alt 42 års fængsel,« siger vicestatsadvokat Per Fiig fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, som Bagmandspolitiet officielt hedder.

Det er især såkaldt kædesvig, der vokser: Svindelsager, hvor selskabstømning maskeres gennem lange kæder af transaktioner. Hvidvasksekretariatet fik sidste år 645 indberetninger fra især pengeinstitutter om betalinger, der tyder på kædesvig, og de omfatter transaktioner for mindst 1,26 milliarder kroner. Det er fem gange så mange penge som i 2011.

»Kædesvig er sager, hvor både private firmaer og det offentlige sender serviceopgaver i udbud, som kriminelle byder på. De vinder så licitationen og udfører servicearbejdet, foretager den rengøring eller den nedrivning, de skal, men de gør det kun for at kunne stikke af med a-skat og moms,« forklarer Per Fiig.

»Hvis der bare var det første selskab i rækken, det som en kommune for eksempel har indgået kontrakt med, så var det bare en form for selskabstømning. Men de kriminelle laver en række yderligere underlicitationer for at skubbe opgaven fra sig; de hævder, at de har sendt en del af opgaven i underlicitation eller har hyret arbejdskraft gennem underleverandører. Men dette er er én stor hvidvask – en sløring af udbyttet, der er taget ved ikke at betale skat og moms. Det sidste selskab i kæden er et skraldespandsselskab, som kun er i drift i få måneder, indtil det bliver lukket ned uden værdier.«Bankerne ser mønstret

Problemet for de kriminelle er, at de er nødt til at lade de intetanende kunder betale på normal vis til en bankkonto. Og derfra kan pengene jo spores. Men så snart pengene er indbetalt på kontoen, bliver de sendt videre til et andet selskabs konto. Og til et tredje, og måske et fjerde.

»Bagmændene kører flere kæder ind over hinanden og kører dem på kryds og tværs gennem selskaberne. De kan sidde med netbanken derhjemme og fra samme computer på samme adresse køre pengene rundt mellem forskellige selskabskonti for at sløre, hvor pengene oprindeligt kom fra. Men heldigvis er pengeinstitutterne blevet superskarpe til at opdage dette her,« siger Per Fiig.

»Politiet kan så indlede en proaktiv efterforskning med både telefonaflytning og gammeldags overvågning, som gør os i stand til finde dem, som i virkeligheden har kontrol over det hele. Hvis vi ikke fik indberetningerne, så ville vi til sidst stå med et tvangsopløst skraldespandsselskab, som var tømt for penge og skyldte 20 millioner kroner i skat og moms, ledet af en stråmand uden værdier, måske en eller anden pensionist, som de kriminelle kender. Det ville SKAT anmelde til politiet om et par år, og politiet ville ikke have reelle muligheder for at efterforske sagen længere.«God forretning

Det er ikke bare, fordi bankerne er blevet dygtigere til at opdage kædesvig, at Bagmandspolitiet får så mange flere indberetninger.

»Der er simpelt hen blevet mere af det. Det er så attraktivt, også for rocker- og bandemiljøerne, at de kaster de sig over det i stor stil,« siger Per Fiig.

Og det er der en god grund til.

»Ikke mindst de veletablerede i miljøet, som er blevet lidt ældre, flytter over i denne form for kriminalitet, for her er straffen meget lavere. Bliver du taget med en frostpose fuld af narko, så får du ti års fængsel. De højeste straffe, vi har set for kædesvig, er fem års fængsel. Den tendens til sammenblanding af organiseret kriminalitet og reel virksomhedsdrift, som vi ser, er kædesvig det mest fremtrædende udtryk for. Men der er andre end bandekriminelle, som gør dette her. Det er også almindelige erhvervsfolk, for eksempel fra rengøringsbranchen, der lader sig friste.«

Bagmandspolitiet arbejder tæt sammen med Skat, som løbende får sendt sager over, herunder sagerne om kædesvig. Sidste år afsluttede Skat på den baggrund 99 sager, som gav staten et samlet provenu på 286 millioner kroner i skat, moms og afgifter. Det er en tredobling på to år.

Dagens Gossip