Ledige i løntilskud snupper ikke fastansattes job

»Udskiftningen af medarbejdere øges, men samlet set ændrer ledige i løntilskud ikke på antallet af fastansatte på de kommunale arbejdspladser. Det samme gælder, når vi ser på lønnen. Brug af løntilskud ændrer ikke på de ansattes løn,« udtaler forskningsleder i KORA Jacob Nielsen Arendt, som står bag rapporten.

»Man kunne frygte, at de kommunale arbejdspladser ansætter ledige i løntilskud i stedet for at fastansætte nye medarbejdere, så antallet af nyansatte faldt. Men det er altså ikke tilfældet,« tilføjer han.

Rapporten viser også, at hvis en arbejdsplads én gang har haft en medarbejder ansat i et løntilskudsjob, er sandsynligheden for, at arbejdspladsen gør brug af ordningen igen, stor.

Om tendensen er et tegn på, at disse arbejdspladser har brug for flere fastansatte medarbejdere, er dog svært at sige, vurderer forskningsleder Jacob Nielsen Arendt, eftersom den gentagne brug af løntilskudsordningen i høj grad er fremtvunget via den høje statslige refusion for virksomhedsrettet aktivering og de kommunale kvoteordninger for løntilskud.

Dagens Gossip