Ledige københavnere skal på iværksætterkurser

Som en del af budgetforhandlingerne i Københavns Kommune er der blevet afsat penge til en iværksætterplan, der skal fremme iværksætteriet i hovedstaden.

Forslaget, der nu er vedtaget og finansieret, kommer fra beskæftigelses- og Integrationsborgmester i København Anna Mee Allerslev (R).

»Jeg har løbende haft fokus på, hvordan vi skaber flere nye job via beskæftigelsesindsatsen. En af de lavthængende frugter er at styrke iværksættermiljøet i København. Rpporter har tidligere peget på, at der her er muligheder, men rammerne har ikke været der,« forklarer Anna Mee Allerslev.

Med den netop godkendte iværksætterplan er der afsat i alt 2,5 mio. årligt de næste tre år. Planen går ud på, at ledige talenter i København tilbydes at få screenet deres forretningspotentialer.

Dette sker i et samarbejde mellem Jobcenter København og erhvervsrådgivere i Københavns Erhvervsservice. De ledige talenter, der vurderes at have det største potentiale, screenes videre til en privat aktør.

Her indgår de i et træningsforløb i et inkubatormiljø, hvor der indgår camps, kurser, projektudvikling, sparring samt coaching forløb. Som led i forløbet vil der blive oprettet netværk blandt iværksætterne og til mere erfarne iværksættere eller business angels.

Formålet er både at sikre flere iværksættere og selvforsørgelse blandt deltagerne. 2012 havde næsten 3.000 ledige københavnere en lang videregående uddannelse og ca. 1.800 en mellemlang videregående uddannelse. Mange af disse har ifølge Anna Mee Allerslev potentiale til at skabe deres egen virksomhed og har talent til at skabe øget vækst og beskæftigelse i København.

Anna Mee Allerslev har tidligere forsøgt at koble beskæftigelsesindsatsen med ambitionen om at fremme iværksætteri, hvor hun ville have Jobcentrene til at lave iværksætterplan til de interesserede, men blev blokerede af nationale regler.

Nu bliver det en lettere udgave, hvor dem der har en interesse i at etablere virksomhed selv, bliver sendt på iværksætterkurser.

Dagens Gossip