Ledige utilfredse med jobcentre

Den store utilfredshed opvejes ikke af tilsvarende meget tilfredse ledige. Kun én ud af ti arbejdsløse giver udtryk for, at jobcentrets indsats er »god« eller »meget god«.

»Når kun én ud af ti ledige føler, de har fået en god behandling, er der noget galt. Det er ikke nogen god oplevelse at komme på jobcentret, når man hverken oplever at få service eller hjælp til at komme i arbejde,« siger Henning Jørgensen, arbejdsmarkedsforsker og professor ved Aalborg, til Ugebrevet A4.

»Det er på høje tid, at der bliver sat fokus på jobcentrenes arbejde, prioriteringer og de ansattes kvalifikationer,« tilføjer han.

Hverken arbejdsgiverne eller fagbevægelsen er tilfredse med det nuværende system.

»I betragtning af alle de penge, der bliver brugt på jobcentrene, fungerer de overraskende dårligt,« siger Henrik Bach Mortensen, chef for arbejdsmarkedspolitisk afdeling i Dansk Arbejdsgiverforening (DA), til Ugebrevet A4.

Tilsvarende toner lyder fra LO-sekretær Ejner K. Holst:

»Som det er nu, får hverken de ledige eller virksomhederne opfyldt deres forventninger. Det er et reelt problem, og det skal vi have gjort noget ved i en ny arbejdsmarkedspolitisk reform«.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) erkender, at systemet ikke fungerer optimalt.

»De ansatte i landets jobcentre gør hver eneste dag en stor indsats, og de lykkes heldigvis hver dag med mange gode ting i forhold til ledige. Men jeg mener, at de på lange strækninger gør det på trods af et system, som ikke giver de rigtige rammer,« lyder det fra Mette Frederiksen i en skriftlig kommentar til Ugebrevet A4.

»Vi politikere - både i Folketinget og i kommunalbestyrelserne - må se kritisk på, om vi kan levere et bedre beskæftigelsessystem end det, vi har i dag. Og der mener jeg, at svaret er entydigt ja,« tilføjer beskæftigelsesministeren.

Dagens Gossip