Ledigheden overrasker igen-igen

Det betyder, at ledighedsprocenten faldt med 0,1 procentpoint og nu er på 5,8 procent af arbejdsstyrken. Dermed er den danske ledighed på omkring det halve af niveauet i EU, som generelt er trukket ned af de nødlidende økonomier i de store sydeuropæiske lande.

Siden oktober er der blevet 10.000 færre ledige danskere, men siden november 2009 har den sæsonkorrigerede ledighed ligget nogenlunde stabilt mellem 5,8 og 6,2 pct. af arbejdsstyrken, oplyser Danmarks Statistik.

Faldet i maj kommer bag på økonomerne i lyset af, at bruttonationalproduktet faldt med 0,7 pct. i 4. kvartal 2012, og der fortsat ikke kan spores nogen nævneværdig fremgang i økonomien. Ifølge seniorøkonom i Nykredit Tore Stramer er den gennemsnitlige vækst langt under det niveau, der normalt kan sikre en stabil udvikling i beskæftigelse og ledighed.

Men ifølge økonomen er det nogle af de brancher, der beskæftiger mange mennesker, der er mindst ramt af krisen og trækker ledigheden i den rigtige retning.

»Dertil kommer, at arbejdsmarkedet generelt har været igennem en hård tilpasningsproces, hvor medarbejderstaben generelt er blevet skåret kraftig ned og nu må anses som passende i forhold til det lavere produktionsniveau. Det mindsker alt andet lige risikoen for yderligere stigninger i ledigheden. Dertil kommer, at arbejdsstyrken formentlig fortsat falder svagt, hvilket også tager noget af presset på ledigheden,« skriver Tore Stramer som forklaringer på tallene.

Tallene fra Danmarks Statistik bærer også præg af forkortelsen af dagpengeperioden. Bruttotallet for de ledige dagpengemodtagere er faldet med 4.200 siden april, og samtidig er antallet af bruttoledige kontanthjælpsmodtagere steget med 1.500 til 43.200 - det højeste niveau, siden opgørelserne af bruttoledigheden startede i januar 2007.

Cheføkonom i Nordea Helge Pedersen drypper malurt i bægeret ved at påpege, at ledigheden især rammer de 25- 29-årige med en ledighedsprocent på 9,7.

Desuden peger han på to forhold, som trækker optimismen ned:

»For det første er det værd at skrive sig bag øret, at arbejdsmarkedet reagerer med en vis forsinkelse på den økonomiske udvikling. Derfor vil beskæftigelsen først stige, når virksomhederne forventer en permanent produktionsfremgang, som kræver nye ansatte. For det andet har produktiviteten over de seneste mange kvartaler udviklet sig meget svagt. De danske virksomheder har altså valgt at holde beskæftigelsen på et ret højt niveau (og måske for højt niveau), selv om produktionen har udviklet sig svagt,« skriver han i sin kommentar.

Han ser ikke tegn på en vending i økonomien i år, og først i årets anden halvdel forventer han så megen aktivitet, at beskæftigelsen kan begynde at stige fra midten af 2014.

Endelig trækker det også i den negative retning, at de konjunkturbarometre, som Danmarks Statistik også har offentliggjort i dag, varsler mørke skyer. Konkret er forventningerne til beskæftigelsen i hovederhvervene negative.

»De har nu siden midten af sidste år peget i retning af, at vi stod over for et betydeligt fald i den private beskæftigelse, som altså ikke er indtruffet - endnu,« skriver Helge Pedersen.

Dermed kan forklaringen på den faldende ledighed være, at flere trækker sig ud af arbejdsmarkedet. Og det kan ifølge Helge Pedersen give problemer for hele samfundsøkonomien på lang sigt, hvis de ikke vender tilbage til arbejdsstyrken, når konjunkturerne vender og der bliver brug for dem igen.

 

Top partnere


Lån penge
Find det bedste lån til dig, der lige står og mangler penge her og nu til en rejse eller en ny computer.


Vejle24
Vejles nye netavis med seneste nyt fra Vejle og omegn.
 

Dagens Gossip