Lidegaards klimaplan deler vandene

Ikke overraskende mener regeringspartiet SF, at planen er en »massiv cementering« af målet om at reducere CO2-udledningen i landbruget, boligerne og transportsektoren med 40 procent i 2020.

»Dermed cementerer planen, at vi ligger helt i top på verdensplan, når det handler om grøn omstilling,« siger SFs klimaordfører, Steen Gade (SF).

Enhedslistens politiske ordfører, Johanne Schmidt-Nielsen (Ø), mener, at regeringens idékatalog indeholder både skidt og kanel. Især det manglende fokus på den kollektive transport er et af kritikpunkterne fra Enhedslisten, som til de kommende forhandlinger vil stille krav om en styrkelse af den kollektive transport.

Dansk Industri (DI) mener, at det er en ambitiøs plan. Administrerende direktør Karsten Dybvad ser det som en åben invitation fra regeringen, men understreger, at det er afgørende for DI, at en national ambitiøs klimaindsats skal balanceres meget nøje i forhold til konkurrenceevne og den fremtidige vækst.

Hos Dansk Energi bakker man også op om planen, som man mener »udbreder indsatsen for et mere klimavenligt Danmark.« Men klimapolitisk bør det stå øverst på listen, at energiforliget bliver til virkelighed, understreger organisationen.

Anderledes toner lyder der fra Venstre, hvor partiets energiordfører, Lars Christian Lilleholt (V), er »dybt bekymret« over regeringens forslag, der ifølge ham vil sende en ekstra regning til danske familier og erhvervsliv.

»I en tid, hvor arbejdspladserne siver ud af Danmark, er kuren ikke flere omkostninger for hverken danskerne eller erhvervslivet. Det koster arbejdspladser at gøre det dyrere at være dansker og pålægge erhvervslivet nye byrder. Vi har tværtimod brug for at sænke skatter og afgifter, så virksomhedernes konkurrenceevne forbedres, og vi får skabt flere danske arbejdspladser,« siger han og påpeger, at flere byrder til dansk landbrug kan få en negativ effekt for klimaet.

Landbruget selv er »rystet« over regeringens plan. Hos Bæredygtigt Landbrug mener man, at man bedst løser klimaudfordringerne ved at øge landbrugsproduktionen – ikke ved at afvikle dansk landbrug.

»Den fremførte klimaplan fører ingen andre steder hen end i et dybt sort hul for dansk landbrug og det danske samfund,« siger direktør Vagn Lundsteen.

Samme melding kommer fra Landbrug og Fødevarer, hvor man advarer mod, at regeringens klimaplan vil sende en massiv regning til de danske fødevareproducenter og dermed risikere at flytte produktionen til andre lande.

Liberal Alliance mener, at klimaplanen bliver dyr for Danmark, mens Dansk Folkeparti betragter udspillet som »et udtryk for en art klimafanatisme, der blot vil eksportere produktion og arbejdspladser til mere forurenende lande.«

Ifølge klimaminister Martin Lidegaard ventes regeringen at være klar med et udspil til en klimalov i næste folketingssamling, som starter til oktober.

Dagens Gossip