Lockout-besparelser runder en milliard kroner

Det er Danmarks Lærerforening (DLF), som har lavet regnestykket på baggrund af tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, og formand Anders Bondo Christensen mener, at hele besparelsen skal bruges på skolen, herunder til at få lærernes gejst tilbage.

»For det første er der mange elever, der står med et underskud af timer, som de skal have efterfølgende. Desuden skal der bruges rigtigt mange penge på at samle den konflikt op. Det er ikke bare sådan, at man åbner skolen, og så kører alting igen,« siger Anders Bondo Christensen til Jyllands-Posten.

»Man bliver nødt til at sætte nogle ressourcer af til for eksempel pædagogiske dage, for at man skal få skabt begejstring og engagement igen,« tilføjer han.

Hos forældreorganisationen Skole og Forældre ser man gerne, at en del af pengene går til efteruddannelse af lærere, men har man primært fokus på det tabte antal skoletimer.

»Vi forlanger, at børnene får alle de aflyste timer tilbage én for én. Vi vil ikke spises af med at få et minimumstimetal over en treårig periode,« siger Mette With Hagensen, formand for Skole og Forældre, til Jyllands-Posten.

Ifølge undervisningsminister Christine Antorini (S) skal kommunerne kompensere for den mistede undervisning og leve op til minimumstimetallet, og det vil man leve op til i kommunerne, lyder det fra KLs chefforhandler Michael Ziegler. Han tilføjer imidlertid, at KL ikke vil blande sig i besparelserne herudover.

»Det er et spørgsmål om prioriteringer i den enkelte kommune. Det vil sige, at pengene kan bruges til folkeskolen eller ældreplejen,« siger han til Jyllands-Posten.

Dagens Gossip