Lockout-millioner bliver på skoleområdet

En meget tilfreds formand for Uddannelsesudvalget, Molle Lykke Nielsen, kunne konstatere fuldstændig enighed, da Uddannelsesudvalget i Kolding kommune, på et ekstraordinært møde mandag formiddag, besluttede hvad der skulle ske med de penge som kommunen har sparet under lockouten af lærerne.

Udvalget vedtog følgende:

at statusredegørelsen tages til efterretning, herunder at Børne- og uddannelsesdirektøren har meddelt skoler med afgangsklasser, at de i så stort omfang som muligt inden for udlagte lønsumsmidler straks iværksætter initiativer, der sikrer, at afgangselever og kursister får mulighed for ”reparation” og vejledning i forhold til eventuelle afgangsprøver, modulprøver og eksamener i indeværende skoleår.

Endvidere meddeles det folkeskolerne, at de ved hjælp af allerede udlagte lønsumsmidler skal tildele de fornødne ekstra timer i næste skoleår, så minimumstimetallene på fag, fagblokke og treårsperioder kan opfyldes jævnfør lovgivningens bestemmelser herom. Den herefter resterende lønsum skal skolerne udmønte som ekstra timetildeling i kommende skoleår i forhold til eksisterende serviceniveau.

Det meddeles UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning), Ungdomsskolen og Sprogskolen Kolding, at de ved hjælp af de under konflikten sparede lønmidler skal bestræbe sig på at afhjælpe så meget som muligt i forhold til den undervisning og vejledning, der ikke er blevet udført under konflikten, idet afgangselever og sårbare elever prioriteres højest.

Skolebestyrelser, bestyrelser og de forhandlingsberettigede faglige organisationer orienteres straks om de af Uddannelsesudvalget i nærværende sag trufne beslutninger og iværksatte foranstaltninger til at sikre ”reparation” i forhold til den læring elever og kursister måtte have mistet i forbindelse med lockouten.

- Det er meget glædeligt, at vi har et enigt Uddannelsesudvalg bag beslutningen. Det er et godt signal til skolerne. Socialdemokraterne havde jo malet sig op i et hjørne, med deres forslag om lejerskoler og festivitas. Men de droppede det og vi kunne i stedet, nå til enighed om, at investere i undervisning i stedet. Det er det fornuftige og ansvarlige overfor eleverne og det har vi i Dansk Folkeparti holdt fast i hele tiden, siger Molle Lykke Nielsen og fortsætter:

- Vi har også besluttet, at Brugernævnet, Danmarks Lærerforening og Uddannelsesforbundet indkaldes snarest til særskilte dialogmøder med Uddannelsesudvalget. Vi vil gerne have fokus på dialog og godt samarbejde. Det har vi stærke traditioner for i Kolding kommune og det skal vi udbygge og styrke.

Dagens Gossip