Løkke: Jeg blev ikke orienteret om problemer med Rønn

Det siger Løkke under sin afhøring i Statsløsekommissionen.

»Jeg kan fuldstændig afvise, at jeg af min daværende departementschef eller for den sags skyld af nogen anden i mit system er blevet orienteret om, at der skulle være substantielle problemer med håndteringen af indfødsretslovgivningen i Integrationsministeriet,« siger Lars Løkke Rasmussen.

I sidste uge forklarede Karsten Dybvad ellers, at han i efteråret 2009 havde holdt møde med daværende departementschef i Integrationsministeriet, Claes Nilas, som fortalte Dybvad, at der var »knas« med at sikre statsløses rettigheder, og at daværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) ikke fandt det nødvendigt at orientere Folketinget.

Efterfølgende orienterede Dybvad ifølge sin egen forklaring Lars Løkke Rasmussen uden at gå i detaljer, og Løkke tog orienteringen »til efterretning«.

Men det er ikke korrekt, siger Lars Løkke.

»Det kan jeg med sikkerhed afvise. Hvis der er blevet brugt sådan et ord (»knas«, red.) om en situation i et ressort, så ville jeg have spurgt ind til det. Det ville ikke være blevet præsenteret som en henkastet bemærkning,« siger Løkke.

En orientering af en sådan karakter ville ifølge Løkke typisk komme på skrift fra departementschefen og ikke som en kort, mundtlig orientering i kanten af et andet møde.

»Jeg har som statsminister lagt øre til mange ting om ministres samspil med embedsmænd og ministres samspil med ordførere og den slags, men jeg har aldrig været i tvivl om, at hvis jeg fik oplysninger om alvorlige lovmæssige eller for den sags skyld politiske problemer, så ville jeg handle på det. Sådan fungerer det,« siger Lars Løkke Rasmussen.

Han kan dog ikke udelukke, at der på et tidspunkt er faldet en bemærkning om problemerne i Integrationsministeriet, mens Løkke selv har været i nærheden.

»Jeg kan ikke erindre mig nogen orientering overhovedet, men derfra og til at udelukke, at der skulle være faldet en bemærkning, det kan jeg jo ikke udelukke,« siger Lars Løkke.

Løkke afviser desuden, at han skulle have vendt sagen med Birthe Rønn Hornbech, inden den kom frem i medierne i januar 2011.

»Nej, den eneste gang, jeg direkte har talt med Birthe Rønn Hornbech om den her sag - før den bliver endeligt afklaret politisk på et aftenmøde på Marienborg, dagen før Birthe Rønn Hornbech træder tilbage - det er i perioden mellem, at jeg bestiller en redegørelse og inden den redegørelse bliver afleveret,« siger Lars Løkke.

Han bestilte redegørelsen fra Birthe Rønn Hornbech, efter at dagbladet Information havde rullet sagen op. På et pressemøde 1. marts 2011 sagde Løkke, at han fik kendskab til sagen gennem medierne.

Birthe Rønn Hornbech blev i marts 2011 fyret som en konsekvens af den flerårige praksis med at afvise statsløses ansøgninger om dansk statsborgerskab i strid med internationale konventioner.

Dagens Gossip