Løkke: Klimaplan er et »rædselskatalog«

Efter at klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) har præsenteret et såkaldt »virkemiddelkatalog« med 78 muligheder for at reducere Danmarks CO2-udledning inden for transportsektoren, landbruget og bygninger sabler Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, nu initiativet ned.

»Vi har til gode at se, hvad regeringen egentlig vil. Der er lagt et rædselskatalog frem med en stribe forslag, som er ødelæggende for dansk landbrug, som gør det dyrere at være dansker, som hæmmer mobiliteten i Danmark,« siger Lars Løkke Rasmussen til b.dk.

Venstre mener, at regeringens ambition om at reducere Danmarks CO2-udledning med 40 procent i 2020 i forhold til 1990-tallene er alt for ambitiøse.

»Jeg er ret bekymret. Man skal huske på, at vi er verdensførende. Vi har de mest ambitiøse målsætninger i hele Europa. Det er allerede en kamp at indfri dem. Siden vi indgik energiaftalen har prisudviklingen på fossile brændstoffer været helt anderledes, end man forestillede sig på grund af skifergaseventyret i USA. Samtidig er EUs CO2-kvotesystem brudt sammen,« siger Lars Løkke Rasmussen.

Spørgsmål: Regeringen står ret ultimativt på at sænke CO2-udledningen med 40 procent. Bliver en sådan klimalov i så fald uden jer?

»Jeg kan ikke se, at Venstre kan medvirke til at dykke dybt i den værktøjskasse, som de har stillet frem, og belaste erhvervsliv og danske skatteborgere yderligere. Der er stort set kun ulemper ved det. Den gevinst, der ligger i at være first-mover, har vi taget hjem. Vi er blandt de mest ambitiøse grønne i Europa og i hele verden. Vi vinder ikke mere på den dagsorden.«

Spørgsmål: Kan de sidste seks procents reduktion ikke sikres med nemmere løsninger – de såkaldt lavthængende frugter?

»Hvis der er nogle lavthængende frugter, burde man plukke dem ned og sætte nogle af de højthængende frugter fra energiaftalen op på træet igen. Vi har lavet en energiaftale for at nå 34 procent. Noget af det, der ligger i energiaftalen er meget, meget dyrt og belaster vores fødevareproducerende erhverv, vores gartnerier.«

Spørgsmål: Men har Venstre ikke også et mål om at nå et fossilfrit Danmark i 2050?

»Jo, men det handler om timing og om at bevæge sig i takt med resten af verden. Hvis vi belaster det fødevareproducerende erhverv i Danmark markant hårdere end nabolandet, så fortrænger vi bare noget produktion til andre lande.«

Dagens Gossip