Løkke: Vigtigt med folkeskoleforlig nu

Ellers frygter han, at de gevinster, som der ligger i den nye tjenestetidsaftale med lærerne, ikke bliver til noget. Og alle partier skal være med, ellers kommer en ny folkeskole alt for sent i gang.

I et interview med Radio24syv siger Lars Løkke Rasmussen:

»Vi har et window of opportunity (mulighedernes åbne vindue. red) lige nu. Der har været en hård konflikt på skoleområdet her i foråret, og den har i hvert fald ført den gode ting med sig, at der nu er frihed til at lave en ny form for arbejdstidstilrettelæggelse, og den skal man gøre brug af«.

»Det er jo helt åbenlyst, at hvis man laver en lidt længere skoledag, end den vi har i dag - nok ikke så lang som den regeringen har foreslået, men længere - så får man også frigjort nogle ressourcer, som i dag bruges i skolefritidsordningerne. Der er nogle pædagogtimer, som der ikke længere er brug for i skolefritidsordningerne, og det vil da være dumt, hvis man ikke får samlet dem op og nyttiggjort det i at gøre en god dansk folkeskole bedre,« siger Lars Løkke Rasmussen.

Alle partier i folkeskoleforliget skal med nu. Ellers betyder det, at forliget først kan træde i kraft efter et valg og dermed om flere år, påpeger V-formanden. Og det mener han, er for sent i forhold til at udnytte de muligheder, som nye lærer-arbejdstider og bedre undervisning af eleverne skal give.

»Hvis det her skal lykkes, skal der være plads til alle. Det kan ikke nytte, at regeringen polerer et særligt skolesynspunkt op, eller jeg polerer et særligt Venstre-synspunkt op og så vil have det sat 100 procent igennem,« siger Lars Løkke Rasmussen til Radio24syv.

»Så kan vi nok lave en aftale, men så dækker den ikke alle partier, der er med i forliget. Gør den ikke det, kan den først træde i kraft om nogle år. Så risikerer vi også, at det rum, der nu er til at lave en ny tjenestetidsaftale ude på den enkelte skole, tørrer ind. Så det er vigtigt, at aftalen kommer til at virke fra næste skoleår, og det er vigtigt, at alle partier er med, og derfor kommer regeringen også til at give sig.«

Striden står blandt andet om de såkaldte aktivitetstimer. Her vil Venstre og de øvrige borgerlige partier have sikkerhed for, at de nye undervisningsformer og aktiviteter er indeholdt i de traditionelle dansk og matematiktimer, hvor regeringen hidtil har villet have de nye aktiviteter lagt ind i særlige timer uden for det normale skema.

»Vi skal have dansk, matematik og sprog, og så skal vi tilrettelægge de fag på en måde, hvor vi også bruger moderne læringsmetoder. Desuden ønsker vi en time til fysisk aktivitet hver dag, både af hensyn til folkesundheden, men også fordi, at hvis du får pulsen op, har du lettere ved at tage imod læring. Jeg tror såmænd, at det bør være muligt at nå et resultat,« siger Lars Løkke Rasmussen til Radio24syv.

Dagens Gossip