Løn-slagsmål kan sende 2.000 lægesekretærer i strejke

Det står klart, efter at et møde tirsdag mellem lægesekretærernes fagforening, HK/Privat, og Praktiserende Lægers Arbejdsgiverorganisation, PLA, endte med et sammenbrud.

Det har fået lægesekretærerne til at varsle strejke, og de har samtidig bedt om sympatistrejke fra øvrige fagforeninger.

Det er uenighed om løn, der har udløst konflikten.

»Årsagen er, at vi ikke kan blive enige om en regulering af lønnen. Lægerne ønsker en nulløsning, og det kan vi under ingen omstændigheder imødegå,« siger faglig sekretær i HK/Privat, Charlotte Meyer.

»Vi synes, vi er kommet med et ansvarligt og rimeligt krav, der ikke ligger højere end det, der er aftalt på det offentlige område,« siger Charlotte Meyer med henvisning til, at offentligt ansatte lægesekretærer før sommerferien forhandlede sig frem til en lønstigning på knap 2,2 procent.

Sammenbruddet i forhandlingerne betyder, at parterne nu skal mødes i Forligsinstitutionen, hvor en forligsmand skal forsøge at mægle mellem parterne.

Hvis forligsmanden finder, at der er basis for, at parterne kan finde hinanden, kan en eventuel konflikt blive udskudt.

Og lægesekretærerne står ikke og hungrer efter en konflikt, understreger Charlotte Meyer.

»Hverken vores medlemmer eller lægerne har brug for at komme ud i en konflikt på baggrund af den konflikt, som lægerne har haft med regionerne, og som også førte til, at nogle læger ville opsige eller afskedige vores medlemmer,« siger Charlotte Meyer.

De praktiserende læger er efter en ophedet diskussion i forsommeren vendt tilbage til forhandlingsbordet med regionerne i bestræbelserne på at aftale en ny overenskomst, der skal træde i kraft næste efterår.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar til sagen fra Praktiserende Lægers Arbejdsgiverorganisation.

Dagens Gossip