Luftforureningen stiger i København

Selv om Danmark har lovet at komme under grænserne for samtlige gadestrækninger i 2015, vil det ikke ske, viser nye tal fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE), der onsdag fremlægges på en konference på Christiansborg arrangeret af Det Økologiske Råd.

Forureningen med NO2 er faktisk steget på nogle gadestrækninger - på H.C. Andersens Boulevard med 15-20 procent.

Det får borgergruppen Red Søerne til at indklage staten for Folketingets Ombudsmand.

»De skrappe miljøzoner med begrænsning af ældre, forurenende person- og varebiler i Berlin og andre tyske byer viser, at det kan lade sig gøre at få luftforureningen nedbragt markant. Danmark har forsømt at indføre tilsvarende regler for at beskytte folkesundheden. Derfor klager vi«, siger Søren Thorborg, der er formand for Red Søerne.

Borgergruppen peger på, at skadelige partikler og gasser fra trafikken betyder, at der hvert år dør omkring 300 borgere tidligere end ellers, ifølge Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.

Det er især folk med astma og andre luftvejsproblemer, der lider under forureningen, som også øger risikoen for blandt andet kræft, hjertesygdomme og indlæringsproblemer hos børn.

Borgergruppen var på vej med en klage allerede for et år siden, men så lovede miljøminister Ida Auken (SF), at hun ville etablere skrappe Ren Luft-zoner kort efter nytår.

Det er dog ikke sket, og nu er Ren Luft-zonerne endnu en gang blevet udsat og er ikke med i regeringens lovkatalog for efteråret.

Ifølge Ida Auken skyldes det, at det er vanskeligt at finde nogle effektive virkemidler, der ikke generer borgere og erhvervsliv alt for meget.

Red Søerne eller Det Økologiske Råd forstår ikke argumentet og påpeger, at der også i Berlin var modstand mod skrappe regler i begyndelsen, men at borgerne er blevet glade for dem, fordi luften er blevet renere.

»Og hvis man ville lovgive efter sådanne argumenter, skulle regeringen jo også stoppe med at regulere hastigheden på vejene – det generer jo også borgere og erhvervsliv«, påpeger Kåre Press-Kristensen fra Det Økologiske Råd.

Dagens Gossip