Lundbeck får historisk stor bøde af EU-kommissionen

Europa-Kommissionen har onsdag afgjort, at Lundbecks aftaler med fire generiske konkurrenter vedrørende selskabet antidepressiv, citalopram, var i strid med konkurrencelovgivningen. Afgørelsen medfører en bøde til Lundbeck på 93 millioner euro eller cirka 700 mio. kr. Det er den største EU-bøde i en konkurrencesag nogensinde.

Lundbeck er meget skuffet over Kommissionens afgørelse og er stærkt uenig med Kommissionens afgørelse, som Lundbeck vil anke.I første omgang koster afgørelsen dog en nedjustering i Lundbecks resultatforventninger til 2013. For hele 2013 forventer Lundbeck en omsætning på  14,4-15,0 milliarder kr. og et driftsresultat (EBIT) på 1,9-2,4 milliarder kr. før omkostningerne på de cirka 700 mio.kr. til EU-bøden. Inklusive bøden venter ledelsen nu et driftsresultat på 1,2-1,7 milliarder kr.

Sagen går tilbage til 2008, hvor Europa-Kommissionen indledte en omfattende undersøgelse af medicinalbranchen med henblik på at afdække mulig konkurrencebegrænsen de adfærd.

I 2010 indledte Europa-Kommissionen en formel undersøgelse imod Lundbeck for at undersøge mulige overtrædelser af EUs konkurrencelovgivning vedrørende restriktiv forretningspraksis og misbrug af dominerende markedsposition. Især har Kommissionen undersøgt, hvorvidt Lundbecks aftaler med generiske producenter har forsinket indførelsen af generisk citalopram på markeder i EØS.

I juli 2012 udsendte Europa-Kommissionen en klagepunktsmeddelelse til Lundbeck, som vedrører aftaler med fire generiske konkurrenter vedrørende citalopram, og det er disse som Kommissionen har fudnet i strid med konkurrencelovgivningen.

"Afgørelsen fastslår, at enhver forligsaftale om overdragelse af værdi fra opfinderen til et generisk selskab er konkurrencebegrænsende, og at værdioverdragelsen er udtryk for, at patentet er ugyldigt eller svagt. Det er et forkert synspunkt. Der kan ikke sættes spørgsmålstegn ved gyldigheden af Lundbecks omtvistede procespatenter. Patentforligs aftaler er med til at øge effektiviteten, og de er lovlige, når tvisten bygger på et reelt grundlag," skriver Lundbeck i en meddelelse til fondsbørsen.

Og i en ekstra kommentar siger Lundbecks adm. direktør Ulf Wiinberg:

"Vi ønsker at drive vores virksomhed på et lovligt grundlag, og det gjaldt også dengang i 2002, da aftalerne blev indgået. Allerede i 2004 så og vurderede de danske konkurrencemyndigheder og EU-Kommissionen de aftaler, sagen drejer sig om. Dengang ønskede kommissionen ikke at iværksætte en sag mod Lundbeck. Nu kommer den så ni år senere og vil straffe os på baggrund af selvsamme aftaler".

"Vi har med indgåelsen af aftalerne alene håndhævet vores patenter, og det er forkert og decideret vildledende, når EU-Kommissionen påstår, at disse aftaler har forsinket markedsføringen af citalopram-kopier og dermed overtrådt konkurrencelovningen. Tværtimod har aftalerne blot haft til formål at sikre, at kopifirmaer ikke krænkede vores patenter og uretmæssigt gik på markedet," fortsætter Ulf Wiinberg, der er forundret og skuffet  over EU-Kommissionens afgørelse.

Dagens Gossip