Lytter klagede: Men DR må gerne sige falckredder

Lægebil. Foto: Region Midtjylland.

DR har nu Radio- og TV-nævnets ord for at man gerne må sige falckredder i radioen.

Afgørelsen kommer efter at en lytter havde klaget over man på P4 brugte ordet falckredder i nyhederne.

Det skete i januar i år, men lytteren mener udtrykket er skjult reklame.

- DR anvender udtrykket, uagtet at en tredjedel af Region Sjælland ikke dækkes af Falck-koncernen, men af Roskilde Brandvæsen. Det må altså hedde ”ambulanceredder", og derfor giver DR Falck skjult reklame, lød det i klagen.

Radio- og tv-nævnet har haft Dansk Sprognævn med inde over i behandlingen af sagen, og sprogfolkene nåede blandt andet frem til, at ordet ”falckredder” har optrådt 605 gange i mediedatabasen Infomedia de seneste fem år, mens ordet ”ambulanceredder” kun har forekommet i 72 artikler.

En generisk betegnelse I sin afgørelse når nævnet derfor frem til, at DR ikke har trådt ved siden af reglerne om skjult reklame.

- Eftersom det, ifølge Sprognævnet, ikke er usandsynligt, at begrebet ”falckredder” har en vis udbredelse som generisk betegnelse, er det tvivlsomt, hvorvidt der ved anvendelsen af udtrykket overhovedet kan være tale om en fremhævelse af Falck.

- Herefter – og ud fra en konkret vurdering af den form, hvori udtrykket indgår i indslaget, finder Radio- og tv-nævnet, at der ikke er tale om en uberettiget fremhævelse af Falck,” hedder det i nævnets vurdering.

Fra P4 Sjællands side har man lovet nævnet, at man fremover vil bruge betegnelserne ”falckredder” og ”ambulanceredder” mere præcist – alt efter hvilket geografisk indsatsområde, man taler om, og om det er Falck eller mandskab fra Roskilde Brandvæsen, der er tale om.

Dagens Gossip