Måling: Sådan ville danskerne stemme i dag

Sådan fordeler stemmerne sig på partierne:

Regeringssiden står til 75 mandater, mens oppositionen står til 100. De sidste fire pladser er til Grønland og Færøerne.

(Tallene i parentes angiver forskellen i procent fra folketingsvalget 15. september 2011. Den maksimale usikkerhed på denne måling er på +/-2,8 procentpoint.)

* Socialdemokraterne: 32 mandater, svarende til 17,9 procent (-6,9)

* Det Radikale Venstre: 15 mandater, svarende til 8,6 (-0,9)

* Det Konservative Folkeparti: 6 mandater, svarende til 3,7 (-1,2)

* Socialistisk Folkeparti: 7 mandater, svarende til 3,7 (-5,5)

* Liberal Alliance: 8 mandater, svarende til 4,6 (-0,4)

* Kristendemokraterne: 0 mandater, svarende til 0,8 (-0,0)

* Dansk Folkeparti: 29 mandater, svarende til 16,3 (+4,0)

* Venstre: 57 mandater, svarende til 32,2 (+5,5)

* Enhedslisten: 21 mandater, svarende til 12,2 (+5,5)

* Øvrige: 0 mandater, svarende til 0,1 (+0,1)

Voxmeters politiske meningsmåling baserer sig på telefoninterview gennemført i perioden 15. april - 20. april 2013 med 1028 repræsentativt udvalgte personer på 18 år eller derover.

Voxmeter afdækker i tabellen kun de personer, der ved, hvad de vil stemme, hvis der var folketingsvalg i morgen.

Cirka 28 procent af de adspurgte var i tvivl om partivalg, ville ikke stemme, stemme blankt eller var ikke stemmeberettigede.

Dagens Gossip