»Man kan beskylde Morten Bødskov for meget, men...«

»Man kan beskylde Morten Bødskov (S-justitsminister, red.) for meget, men at give ham ansvaret for sikkerhedssituationen i Somalia og i Syrien er at gå for vidt,« siger Johanne Schmidt-Nielsen til Berlingske.

DF, Venstre og K hævder i dagens Berlingske, at Danmark er blevet en magnet for asylansøgere. De henviser til tal fra Udlændingestyrelsen, som viser, at antallet af ansøgere er vokset markant: Fra 3.806 i 2011 til 6.184 i 2012 til forventede 7.000 i 2013.

De borgerlige partier forklarer stigningen med, at S-R-SF-regeringen har lempet reglerne på området. Selve kriterierne, for hvem der kan få asyl i Danmark, har regeringen ikke ændret på. Men pointen er ifølge oppositionspartierne, at det er blevet mere bekvemt at søge om asyl i Danmark.

Johanne Schmidt-Nielsen mener, at asylansøgernes motiver er mindre beregnende:

»Når der er konflikter ude i verden, vokser antallet af asylansøgere. Det oplever mange andre lande også. Desuden så vi under VKO-tiden, hvordan antallet steg markant i årene 2007-2010. Der var ingen sammenhæng med regelændring - der var ikke sket nogen forbedring af vilkårene for asylansøgere.«

Omvendt henviser de borgerlige til, at der er relativt mange serbere - primært romaer - som har søgt om asyl i Danmark uden skyggen af mulighed for at opnå samme. I januar og februar nåede antallet henholdsvis 129 og 159. Tallet faldt i marts og april til henholdsvis 76 og 25. I mellemtiden havde Udlændingestyrelsen bl.a. stoppet kontante udbetalinger til mad og sendt serbere hjem på chartrede fly.

»Det er rigtigt, at der er sket en stigning blandt mennesker, som er kommet, fordi sundhedssystemerne i deres hjemlande ikke fungerer særlig godt eller er brudt sammen. Det er jo ikke vores asylsystem, der skal løse det åbenlyse problem, at der er meget stor ulighed i verden,« siger Johanne Schmidt-Nielsen til Berlingske.

Spørgsmål: Men tager de borgerlige så fejl i, at det udefra set må have fremstået attraktivt at søge asyl i Danmark?

»Jeg kan ikke svare dig på, hvorfor der har været en stigning i antallet af serbere, som har søgt mod Danmark, men vi kan konstatere, at de fleste af dem får afslag med det samme. Og at regeringen har sat turbo på udsendelsen af de åbenbart grundløse i asylsystemet.«

Enhedslisten er mildest talt også uenig i følgende nye beslutningsforslag fra DF: Den starthjælp, som gav udlændinge omkring halvdelen af kontanthjælpen, skal genindføres. Asylansøgeres mulighed for at bo og arbejde uden for asylcentrene skal stoppes. Og pointsystem, som favoriserede højtuddannede, skal igen være en realitet.

Dagens Gossip