Mange sager efter kontrolaktion på Fyn

Omkring 3.500 personbiler, varebiler og motorcykler og 265 lastbiler og busser blev stoppet i forbindelse med Fyns Politi udvidede rutinekontrol torsdag på den fynske motorvej. Og der var masser af arbejde for de mange politifolk, der tjekkede bilerne.

En lastbil blev beslaglagt med et bødekrav på godt 100.000 kroner. Også to personbiler er nu i politiets varetægt, fordi førerne var frakendt førerretten og for tredje gang på tre år blev taget for at køre bil. Bilerne vil formentlig blive konfiskeret.

- Vi er godt tilfredse med dagens resultater. Der har kun været få tilfælde af alvorlige overtrædelser denne gang. Det kan vi kun hilse med tilfredshed, siger politikommissær Jesper Pedersen, Fyns Politi, i en pressemeddelelse.

Resultatet af dagens kontrol:

Eftermiddag:

Rønninge Nord eftermiddag:

I alt 1.846 personbiler, varebiler og motorcykler blev kontrolleret.

Politiet fandt:

1 sag om vægtafgift

1 sag om afgift i forbindelse med benyttelse af veje

10 sager om fejl og mangler

4 sager om køre- hviletid

7 havde ikke medbragt deres kørekort

4 sager om kørsel uden førerret

4 sager om kørsel i frakendelsestiden

3 sager hvor kørselsforbud er overtrådt

1 sag om snak i mobil under kørsel

1 sag om overlæs

1 sag om overhaling hen over spærreflade

1 sag om overtrædelse af registreringsbekendtgørelsen

2 spiritussager

2 sager om kørsel for tæt på forankørende

1 sag om beslaglæggelse af varebil for tre gange kørsel i frakendelsestiden indenfor to år

2 sager om overtrædelse af straffeloven  - brugstyveri af fars bil og dokumentfalsk ( kopi af kørekort)

1 sag om overtrædelse særloven

Skat fandt tre sager om manglende betaling af afgifter og en  sag om illegal import af bil.

Fødevarestyrelsen har skrevet fem rapporter og givet tre indskærpelser.

Kildebjerg Syd eftermiddag:

140 busser og lastbiler kontrolleret.

53 var udenlandske køretøjer – af dem blev 40 kontrolleret for carbotagekørsel, men der blev ikke fundet nogen ulovlige forhold.

Der er optaget 35 rapporter med i alt 61 forseelser. 10 af rapporterne handler om udenlandske køretøjer.

Formiddag:

Rønninge Syd formiddag:

I alt 1.586 personbiler, varebiler og motorcykler blev kontrolleret.

Færdsel – i alt 36 sager:

1 sag om vægtafgift

2 synssager

11 sager om fejl og mangler

2 køre- hviletidssager

5 sager om kørsel uden førerret – den ene bilist fik beslaglagt sin bil

10 bilister havde ikke medbragt deres kørekort

2 sager om kørsel i frakendelsestiden

1 sag om kørsel trods kørselsforbud

2 sager om spritbilister

SKAT fandt to sager om manglende afgifter – en autocamper havde ikke betalt afgift, mens en varebil var bygget om til autocamper uden det var registreret.

Fødevarestyrelsen konfiskerede en lastbil, hvor chaufføren ikke kunne redegøre for sine varer. Desuden fik fem bilister advarsler for den måde, de transporterede fødevarer på.

Desuden var fogeden på arbejde og inddrog 17.000 kroner hos en mand, der blev stoppet.

Kildebjerg Nord formiddag:

I alt 125 busser og lastbiler blev kontrolleret - heraf 46 udenlandske.

Der blev fundet 78 forseelser hos 38 tunge køretøjer – heraf 16 udenlandske.

6 køretøjer skal indkaldes til syn.

Der var ingen sager om carbotagekørsel.

Desuden er der følgende tal, som er opgjort samlet for begge kontrolaktioner på Kildebjerg Nord og Syd::

Trafikstyrelsen:

32 lastbiler og busser kontrolleret.

21 havde fejl – de 12 af dem vil blive indkaldt til syn

2 lastbiler fik klippet pladerne

Miljøstyrelsen:

17 lastbiler kontrolleret

4 sager optaget

Dagens Gossip