Mange skoleledere er usikre på egne evner

Især lærernes nye arbejdstidsregler - som fra 1. august medfører, at lærerne skal undervise flere timer - er årsag til usikkerhed hos skolelederne. Tre ud af fire skoleledere føler, at de får svært ved at styre lærernes arbejdstid.

»Der er mange nye opgaver, og det kan virke uoverskueligt. Samtidig har vi jo endnu ikke helt fået uddybet, hvad ændringerne vil betyde. Men sammen med lærere, forældre og børn har vi det næste års tid til at definere, hvordan vi indretter hver enkelt skole bedst,« siger Anders Balle, formand for Skolelederforeningen, til dr.dk.

Han erkender, at de nye arbejdsopgaver kan få nogle af skolelederne til at sige deres job op.

»Men der bliver gjort meget for at efteruddanne skolelederne. Man skal tænke på, at lederne er vant til at holde styr på timer og minutter i regneark, og nu skal de styre indhold i undervisningen og opgaver, så det er en anden tilgang. Og det skal vi hjælpe hinanden med at blive gode til,« siger han til dr.dk.

Kommunernes Landsforening finder det helt naturligt, at lederne er usikre på fremtiden og henviser til en større informationskampagne, der skal gøre overgangen til de nye arbejdsgange så smertefri som muligt.

»I KL er vi langt fra er færdige med den informationsindsats, som skal sikre god implementering af reformen og arbejdstidsreglerne fra august 2014. Og vi er helt opmærksomme på, at det er en stor opgave. Det gælder for skoleledere, men også for skoleforvaltningerne og KL,« siger Michael Ziegler (K), chefforhandler for KL under forårets forhandlinger med lærerne.

Resultaterne af rundspørgen overrasker ikke Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening:

»Det er jo en helt anden måde, vi skal til at drive skole på. De har end ikke prøvet det i udlandet, og det gjorde jeg også KL opmærksom på. Så det er et stort eksperiment, man kaster sig ud i,« siger han til dr.dk.

Dagens Gossip