Mangel på sygeplejersker til hjemmeplejen

Hvis sygehusene bliver ved med at udskrive plejekrævende patienter til eget hjem i samme takt som nu, vil der blive behov for et øget døgnbemandet sygeplejerskeberedskab i alle landets kommuner.

Det forudser man i Kommunernes Landsforening, KL.

I øjeblikket har man i mange kommuner kun et fåtal af hjemmesygeplejersker til rådighed i aftentimerne og i weekenden. Her bliver opgaverne nemlig i stor stil varetaget af sosu-assistenter og sosu-hjælpere.

Men sygeplejersker bør stå for opgaverne, mener chefkonsulent for sundhed og ældre i KL Karen Marie Myrndorff.

- Hvis tilstrømningen af meget dårlige patienter med et komplekst mønster af lidelser fortsætter ude i kommunerne, så kan det blive nødvendigt med flere sygeplejersker i alle vagtlag i den kommunale hjemmesygepleje, siger hun til Fagbladet Sygeplejersken.

Dermed må det kommunale vagtberedskab indrette sig på, at opgaverne hjemme hos borgerne bliver stadigt mere specialiserede i takt med, at sygehusene nedlægger sengepladser

- Kommunerne vil i fremtiden få flere og flere opgaver, der kræver sygeplejefaglige kompetencer. Derfor vil det kræve en betydeligt højere sygeplejerskebemanding i døgndrift, end den vi kender i dag.

- Det er kun sygeplejersker, der er uddannet til at yde en koordineret indsats og sikre et sammenhængende patientforløb, siger Karen Marie Myrndorff.

I Dansk Sygeplejeråd mener formand Grete Christensen, at det er på tide, at kommunerne opruster på de sygeplejefaglige kompetencer.

- Antallet af sygeplejersker i kommunerne er slet ikke fulgt med de nye opgaver og antallet af ældre og kronisk syge.

- Derfor skal kommunerne i langt højere grad satse på flere sygeplejersker, også på plejecentrene, hvor de kan være med til at forebygge indlæggelser, siger Grete Christensen til Fagbladet Sygeplejersken.

Kommunerne er i henhold til sundhedsloven forpligtet til at levere den nødvendige sygepleje til borgerne. Men det er op til kommunerne, hvordan de vil organisere sygeplejetilbuddet. Eneste krav er, at tilbuddet lever op til sundhedsloven.

/ritzau/

 

Dagens Gossip