Massiv statslig udflytning fra København K

Det indre København er på vej til at ændre karakter. Om få år vil cirka 4.500 statsansatte være flyttet uden for Ring1. I stedet vil private flytte ind i lokalerne.

Det er Bygningsstyrelsen, der i en ny rapport anbefaler en udflytning af en række styrelser og direktorater, svarende til en bygningsmasse på 170.000 kvadratmeter. Cirka tre fjerdedele udgøres af lejemål, der skal opsiges, mens resten er tale om statsejendomme, der skal sælges.

Bygningsstyrelsen ser, ifølge rapporten, en mulighed i markedet, hvor der på en gang er forholdsvis gode priser for kontorejendomme i Indre By og relativt lave priser på at bygge nyt lidt længere ude – Valby og Ørestad bliver nævnt som mulige lokaliteter.

Og der er ikke tale om en af den slags rapporter, der lancerer en række store planer, som derefter bliver gemt og glemt i arkivet. Regeringen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med et konkret beslutningsgrundlag.

»Sandsynligheden for, at det bliver gennemført, er meget stor. Det er besluttet at lave en operativ plan. Så ud over analysen ligger der en beslutning om at gå i gang med at realisere det,« siger direktør Carsten Jarlov fra Bygningsstyrelsen.Mod på mere

Tanken om udflytning er ikke ny. Bl.a. Bygningsstyrelsen selv er allerede flyttet fra det centrale København til Carl Jacobsens Vej i Valby, og man er også ved at flytte Banedanmark, Energistyrelsen, Trafikstyrelsen og Vejdirektoratet til en ejendom, der skal opføres på Kalvebod Brygge. Men den udflytning, man nu planlægger, er meget større. I runde tal faktisk hen ved dobbelt så stor som den, der allerede er gennemført eller besluttet. Statens oplevelse har været, at det er gået godt, og nu har man mod på mere.

»Energiforbruget har ikke tidligere været med i de omkostningsmæssige konsekvenser, vi har regnet ind. Det er det nu. Så ud over, at vi sparer på huslejen, så sparer vi også på omkostningerne til energien,« siger Carsten Jarlov.

Både hvad angår huslejen og energiforbruget er det først og fremmest en mere effektiv arealudnyttelse, der skal bære besparelsen hjem. De pågældende institutioner bruger i dag 32 kvm. pr. årsværk, hvilket er langt over Bygningsstyrelsens målsætning på gennemsnitligt 25 kvm. pr. årsværk.

Forklaringen ligger i den ofte snirklede indretning i de gamle ejendomme. Dén slipper man for med den næste store bølge af udflytninger. Carsten Jarlov forventer, at de samme medarbejdere, der i dag sidder på 170.000 kvadratmeter, vil kunne sidde på 100.000 kvadratmeter i formentligt to eller tre nybyggede ejendomme.Større fleksibilitet

Nybyggeriet skulle også gerne give mulighed for større fleksibilitet. Flere styrelser og institutioner kan bo sammen, således at hvis én får behov for at indskrænke, men en anden skal udvide, er det nemmere end nu at få regnestykket til at gå op, så der ikke er ubrugte kvadratmeter.

»Nu går der en konkret planlægning i gang, og den skal være færdig ultimo 2013. Og så går der vel fire-fem år, fra de nye huse er tænkt, til man kan flytte ind dem,« siger Carsten Jarlov.

Dagens Gossip