Medicinregister kan misbruges

Personkredsen, der får adgang til registersystemet og dermed borgernes helbredsoplysninger, er for bred, og cpr-nummeret er en alt for nem adgangsnøgle til de personfølsomme oplysninger, lyder kritikken.

Det er blandt andet læger, sygeplejersker, og sosu-assistenter, der får adgang til registret, og der har allerede været flere tilfælde af misbrug.

Ifølge Nationalt Sundheds-it under Statens Serum Institut har man i de senere år politianmeldt en til fem sundhedspersoner årligt, som uretmæssigt har skaffet sig adgang til borgeres medicinoplysninger.

Derudover kommer sager, som forurettede selv politianmelder.

Hos Forbrugerrådet frygter man mere misbrug:

»Der er absolut ingen grund til at samtlige læger i hele landet, tandlæger, sygeplejersker, jordemødre, apoteksansatte, mange lægesekretærer og sundhedsassistenter skal have potentiel mulighed for at gå ind og tjekke min medicin, hvis blot de kan skaffe sig et cpr-nummer. De må ganske vist kun tjekke de patienter, de har i behandling, men mennesker er nysgerrige væsener, og hvis de vil ind og se en profil, ja, så kan de komme det blot med cpr-nummeret. Det er helt vildt, og den store personkreds åbner mulighed for misbrug,« siger seniorrådgiver i Forbrugerrådet Sine Jensen.

Hun påpeger, at det er nemt at skaffe folks cpr-numre – dem oplyser vi ofte til biblioteker, forsikringsselskaber, banker, pensionsselskaber og uddannelsesinstitutioner.

Det Fælles Medicinkort er i disse måneder efter mange forsinkelser for alvor ved at blive implementeret på landets sygehuse og praksisklinikker som afløser for forgængeren Medicinprofilen.

Meningen er at lette arbejdsgangene i sundhedsvæsenet og især at undgå fejlmedicinering, ved at alle behandlere omkring den enkelte patient får et samlet overblik over, hvilken medicin patienten får.

»Det er hårrejsende, at eksempelvis apotekspersonale og sosu-assistenter også får adgang til FMK. Hvis du af lægen har fået ordineret medicin, er der jo overhovedet ingen grund til, at apoteksassistenten også skal kunne se alt andet medicin, du får,« siger professor på Aalborg Universitet og medlem af Det Etiske Råd Thomas Ploug.

Lægerne mener derimod, at medicinkortet er med til at øge patienternes sikkerhed.

»Når en læge på skadestuen møder en patient, som ikke kan huske, hvad han får af medicin, er det meget vigtigt, at lægen kan slå det op. Og når hjemmeplejen kommer ud til en borger, er det også vigtigt at have hånd i hanke med, hvad der er ordineret fra egen læge eller sygehuset, så det rigtige medicin bliver delt ud,« siger formand i Lægeforeningen Mads Koch Hansen til Jyllands-Posten.

Dagens Gossip