Mere motivation skal gøre op med praktikmangel

»Konklusionen er, at de 12.000, der står uden en praktikplads, i høj grad er en gruppe unge, som mangler evnerne til at udfylde pladserne,« siger Søren Voxted, lektor ved Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi, der står bag rapporten.

Han peger på, at de unge blandt andet møder for høje faglige krav hos virksomhederne, og det bevirker, at de bliver væk fra deres nye elevpladser.

»Der mangler faglærte, men problemstillingen er, at de unge, som man forsøger at putte ind på erhvervsuddannelserne, måske har brug for et længerevarende forberedende tilbud. Og der skal man på erhvervsskolerne have nogle mekanismer, der gør, at man i højere grad kan frasorterere og give særlige tilbud til de personer, der har behov for et længere undervisningsforløb,« siger Voxted.

De Radikale mener, at man i den nye erhvervsskolereform, som regeringen angiveligt kommer med et udspil til om nogle uger, skal lave krav til at forberede eleverne på erhvervsuddannelserne allerede i folkeskolen.

»Vi har en vigtig politisk opgave i at sikre, at de elever, der går på erhvervsskolerne, er motiverede. Vi skal lave forløb allerede i folkeskolen, hvor lærere fra erhvervsuddannelserne kan lave forløb, der motiverer de unge til at ville noget med deres hænder. Samtidig skal vi sikre, at de, der så starter, har det faglige niveau i orden,« siger uddannelsesordfører Lotte Rod (R).

Hun bakkes op af uddannelsesordfører Peter Juel Jensen (V) fra Venstre. Han mener, at barren for de danske erhvervsuddannelser skal hæves, så de elever, der starter på erhvervsuddannelserne, som minimum skal have de basale fag på plads.

»Den elevmasse, vi har i Danmark, er ikke sulten nok, hverken når det kommer til motivation eller de faglige spørgsmål. Vi kommer til at snakke meget om adgangskrav, når den nye reform skal diskuteres. Vi mener nemlig, at for at starte på en erhvervsuddannelse, skal man have karakteren 02 i dansk og matematik, for så har man de basale boglige fag på plads, som vi ved, erhvervslivet efterspørger,« siger Peter Juel Jensen.

På baggrund af rapporten rejser Søren Voxted en bekymring for regeringens plan om, at 95 procent af en årgang skal have en ungdomsuddannelse.

»Målet om, at 95 procent skal have en uddannelse gør, at man rekrutterer personer til de erhvervsfaglige uddannelser, som ikke er i stand til at indfri de krav og forventninger, der er, og som ikke er motiverede for deres uddannelse,« siger han.

Dog mener både Radikale og Venstre, at man fortsat skal holde fast i, at 95 procent skal gennem en ungdomsuddannelse.

»Vi er på ingen måde villige til at sætte det antal ned, vi skal bare sikre os, at de unge, der går på en erhvervsskole, har de forudsætninger, der skal til for at gennemføre. Målet må aldrig være, at vi skal uddanne unge mennesker i Danmark, som ikke har forudsætningerne for at kunne begå sig på et arbejdsmarked,« siger Peter Juel Jensen.

Dagens Gossip