Metal tror på flere arbejdspladser

I en skriftlig kommentar til aftalen siger Claus Jensen, formand for fagforbundet Dansk Metal, at aftalen efter hans vurdering vil skabe flere hårdt tiltrængte arbejdspladser.

Han fremhæver især den nye grænse for, hvornår en bil kan betegnes som totalskadet og dermed skrotningsmoden. Reparationsgrænsen for totalskadede biler forhøjes fra 65 til 75 procent, og det vil ifølge Metal-formanden føre til travlhed på landets autoværksteder.

»Lige siden VK-regeringen sænkede grænsen for, hvornår biler skal erklæres totalskadet, har hundredvis af vores medlemmer - automekanikere og pladesmede - mistet jobbet som direkte følge af opstramningen. Derfor har vi meget kraftigt opfordret politikerne til at ændre reglerne igen, og derfor glæder vi os naturligvis over, at et bredt flertal i Folketinget nu lægger op til at føre grænsen tilbage,« siger Claus Jensen.

Han betegner det imidlertid som et problem, at ordningen kun gælder midlertidigt i 2014 og 2015.

»Det gælder især i forhold til de mange unge mennesker, der har brug for en praktikplads. Det vil være svært for virksomhederne at oprette nye praktikpladser, hvis de ikke kan forvente, at opgaverne også er der om et par år. Derfor håber vi meget, at det lykkedes at finde flertal for at gøre den nye grænse permanent,« siger fagbossen.

Hos Dansk Metal har man også store forventninger til lempelsen af energiafgifterne for virksomhederne.

»Danske industrivirksomheder konkurrerer på globalt plan, og vi må konstatere, at i en krisetid, så er de høje afgifter et problem, når der skal landes ordrer. Derfor er det nødvendigt at vi får tilpasset afgiftsniveauet, så de ikke skader konkurrenceevnen for hårdt. Nogle af de mest hæmmende afgifter bliver nu sænket, og det er et godt bidrag til at få forbedret virksomhedernes konkurrenceevne,« siger Claus Jensen.

Dagens Gossip