Metrobyggeriet får igen tilladelse til udvidet arbejdstid

Det sker efter, at kommunen har gennemført en partshøring i forhold til beslutningen om at give klager opsættende virkning.

»Vi har hele tiden været af den overbevisning, at klager ikke skulle have opsættende virkning. Derfor har vi nu uddybet og styrket argumentationen, som Natur- og Miljøklagenævnet selv har efterlyst, hvis en klage ikke skal have opsættende virkning. Under partshøringen er der ikke kommet nye informationer frem, der ændrer vores opfattelse, og derfor har vi igen givet tilladelse til udvidede arbejdstider,« siger Jens Elmelund, direktør i Københavns Teknik- og Miljøforvaltning, i en pressemeddelelse.

De fire metrobyggepladser, tilladelsen fra kommunen omhandler, er Gammel Strand, Hovedbanegården, Sønder Boulevard og Øster Søgade. Kun sidstnævnte er ifølge kommunen en døgnarbejdsplads.

Samtidig er det stadig usikkert, hvad der skal ske med metrobyggepladsen ved Marmorkirken. Det var nemlig denne byggeplads, som Natur- og Miljøklagenævnets ifølge en delafgørelse fra 31. juli havde opsættende virkning for de øvrige byggepladser. Kommunen afventer derfor den endelige afgørelse fra nævnet, hvad angår Marmorkirkens byggeplads.

»Siden delafgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet satte de udvidede arbejdstider i bero på Marmorkirken, har vi arbejdet på højtryk for at afdække alle aspekter i spørgsmålet om opsættende virkning. Det har store konsekvenser for hele byen, hvis metrobyggeriet trækker ud, og naboerne har måttet leve med uvisheden,« siger Jens Elmelund.

Der er også klaget over tunnelarbejdspladsen i Nørrebroparken, men da byggepladsen adskiller sig markant fra de øvrige, har Københavns Kommune sendt klagen videre til Natur- Miljøklagenævnet med en anbefaling om, at der fortsat må arbejdes i døgndrift med tunnelboringen, mens nævnet behandler klagen.

Naboer, der har været omfattet af den seneste partshøring, får stadig afprøvet deres klager ved Natur- og Miljøklagenævnet, som i sidste ende skal tage endelig stilling til alle klager, der er indgivet om metrobyggepladserne, oplyser kommunen.

Dagens Gossip