Metroselskabet vil arbejde mere i ydertimerne

Udvidelsen af arbejdstiden forkorte anlægsarbejdet, og det vil mindske generne for naboerne på sigt, hævder Metroselskabet i en pressemeddelelse.

Overborgmester Frank Jensen (S) har endnu ikke lagt sig fast på, om medarbejderne på en række byggepladser får lov til at bygge og buldre fra klokken 18-22.

»Nu skal vi have belyst konsekvenserne for naboerne, før vi tager stilling til Metroselskabets anmodning. Det siger sig selv, at aften- og nattearbejde er belastende for naboerne. Det er helt afgørende, at Metroselskabet holder sig til de aftalte støjgrænser. Jeg noterer mig samtidig, at Metroselskabet vil tage initiativer til at mindske støjen generelt på alle byggepladser,« udtaler overborgmesteren i en skriftlig kommentar til Berlingske Nyhedsbureau.

Han henviser til en række nye tiltag fra Metroselskabet, som skal medføre et lavere støjniveau i dagtimerne.

Naboer i nærheden af byggeriet af Cityringen har tidligere klaget over højt blodtryk, hovedpine og stress som følge af byggeriet. Og interne støjrapporter har ifølge Politiken vist, at kommunens tilladte udendørs støjgrænse i dagtimerne systematisk er blevet overskredet. I Stampesgade nær Københavns Hovedbanegård er der målt støj på 93 decibel et sted, hvor 70 decibel er tilladt.

Metroselskabets administrerende direktør, Henrik Plougmann Olsen, erkender, at byggeriet medfører gener for københavnerne. Men han peger samtidig på, at udvidet arbejdstid hele tiden har været en forudsætning for, at Cityringen kan åbne som planlagt i december 2018.

»Vi er klar over, at et byggeri, der er så komplekst og omfattende som Cityringen, kan opleves som en voldsom belastning for naboerne. Vi har derfor forsøgt at finde den bedst mulige balance mellem hensynet til vores naboer og ansvaret for, at metroen bliver bygget færdig til tiden,« udtaler han i en pressemeddelelse.

Metroselskabet har tidligere fået udvidet de daglige arbejdstider og arbejde på lørdage.

I dag arbejdes der i døgndrift på de tre tunnelbyggepladser samt byggepladsen ved Marmorkirken.

Dagens Gossip