Mette Frederiksen kalder dagpengeaftale »et ordentligt fundament«

Dagpengeaftalen, som regeringen mandag aften har indgået med Enhedslisten, vil sikre de mennesker, der stod til at miste retten til dagpenge, et stærkt fundament at stå på.

Ifølge beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) har aftalen flere positive elementer i sig.

»Vi genskaber trygheden og sikkerheden, og vi har oven i købet fået lagt nogle flere uddannelsesmuligheder ind i ordningen, så det er rigtigt godt det her,« siger Mette Frederiksen.

»Det, det har handlet om for os, det er at sikre de mange mennesker, der meget, meget pludseligt har skullet vænne sig til en toårig dagpengeperiode og som simpelthen ikke har kunnet komme ind på arbejdsmarkedet, fordi der stadigvæk er økonomisk krise. De får tryghed og et stærkere fundament at stå på. Derfor har vi lavet en ordning, der både sikrer forsørgelse, og dermed tryghed, men som samtidig giver et uddannelsesløft især til vores ufaglærte,« siger ministeren.

Aftalen forlænger blandt andet den særlige uddannelsesordning, ligesom der indføres en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse gældende fra 1. januar 2014.

Samtidigt får ledige på arbejdsmarkedsydelsen, som ikke har en ungdomsuddannelse, ret til læse-, skrive- og regnekurser, hvis en test viser, at de har behov for det, ligesom ledige ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse på arbejdsmarkedsydelsen får ret til otte ugers uddannelse.

Regeringen har tidligere vedtaget to akutpakker i et forsøg på at hjælpe de personer, der stod til at miste dagpengeretten, ligesom man udskød indfasningen af dagpengereformen med seks måneder.

Spørgsmål: Der har været masser af midlertidige løsninger indtil nu. Hvorfor lavede i ikke bare en ordentlig løsning helt fra starten?

Det kan man altid diskutere. Vi har jo fra begyndelsen været optaget af at hjælpe den her gruppe mennesker, fordi vi godt ved, at ud over det at kæmpe med arbejdsløshed, der er et problem i sig selv, så er det frygteligt, hvis man nærmer sig det tidspunkt, hvor man ikke har nogen forsørgelse,« siger beskæftigelsesministeren.

»Vi har lavet en række ordninger, de har virket med forskellig kraft. Nu er tiden til, synes vi, at få lagt et ordentligt fundament.«

Enhedslisten har i forhandlingerne afvist, at aftalen skulle finansieres af højere a-kasse-kontingenter, sådan som regeringen først spillede ud med, og det tog tid at finde en anden finansiering,

»Det var et stærkt ønske fra Enhedslisten, at vi fandt en anden finansiering, og det har vi brugt en del timer på. For det er klart, at man ikke lige stamper en milliard op af jorden,« siger Mette Frederiksen.

Dagens Gossip