Mette Frederiksen: Vi går stadig ind for ligestilling

Det har ministeren ellers arbejdet for i mere end et årti, men hun mener nu, sammen med den øvrige regering, at øremærkningen ikke vil have den effekt, man havde håbet på, nemlig mere ligestilling mellem fædre og mødre.

»Vi tror, der er en risiko for, at en øremærkning vil give nogle familier en kortere barselsperiode. Økonomiske hensyn kan tvinge folk til at lade noget af barslen bortfalde, og det har aldrig været vores intention,« siger Mette Frederiksen.

Erfaringerne fra de andre nordiske lande, der hidtil er blevet fremhævet som gode eksempler på øremærket barsel, er heller ikke så gode, som regeringen hidtil har ment.

»Et udvalg har belyst de udenlandske erfaringer, og her adskiller Danmark sig fra de øvrige nordiske lande, hvor man udvidede den samlede families barselsmuligheder, da man indførte øremærket barsel til forældre. I Danmark har vi allerede en lang barselsorlov, så vi vil ikke løbe risikoen for, at fædrene ikke tager de uger, som bliver reserveret til dem,« siger ministeren.

Regeringens beslutning vækker vrede og skuffelse langt ind i egne rækker. Blandt andet siger SFs ligestillingsordfører, Özlem Cekic (SF), at det lille regeringsparti stadig vil kæmpe for øremærket fædrebarsel.

Til kritikerne siger Mette Frederiksen, at regeringen fortsat arbejder for ligestilling mellem forældrene.

»Det at kunne gå på barsel, at have god tid med sit nyfødte barn, er meget vigtigt i velfærdssamfundet. Vi vil have gode barselsmuligheder i Danmark, men vi ønsker ikke at lave lovændringer, der vil forringe danskernes brug af barsel,« siger hun.

I stedet for den øremærkede barsel vil regeringen give familier en bonus for at sende fædre på barsel. Bonussen består af 100 skattefri kroner om dagen fra den sjette til den 12. barselsuge.

Dagens Gossip