Milliardindkøb af kampfly sker i strid med anbefalinger

Danmarks nært forestående indkøb af nye kampfly for op mod 30 milliarder kroner bliver gennemført uden en samfundsøkonomisk analyse af konsekvenserne.

Det skriver Ingeniøren.

Fravalget af en sådan analyse er i strid med de anbefalinger, Rigsrevisionen kom med i en beretning fra 2009 om det historisk store våbenkøb - en beretning, hvis konklusioner både Forsvarsministeriet, Finansministeriet, det daværende Økonomi- og Erhvervsministerium samt Statsrevisorerne tilsluttede sig.

Rigsrevisionens beretning er desuden baseret på Forsvarsministeriets egne planer:

- Arbejdsgruppen forventes derudover at foretage en vurdering af de samfundsøkonomiske konsekvenser ved en anskaffelse af nye kampfly samt usikkerheden forbundet med de vurderede omkostninger, skrev daværende forsvarsminister Søren Gade (V) således i et notat fra 2008 om købet af nye kampfly.

Det var meningen, at den samfundsøkonomiske analyse skulle ligge klar inden Folketingets valg af afløseren for de danske F-16, som nu kun er få måneder væk.

Men en aktindsigt i sagen, som Ingeniøren har begæret, viser altså, at analysen slet ikke bliver gennemført:

- Til besvarelse af din anmodning kan jeg oplyse, at Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program ikke har udarbejdet egentlige samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger i relation til den forestående kampflyanskaffelse, skriver kontorchef Jonas Märcher Ottosen fra Forsvarsministeriets kampflykontor til Ingeniøren.

Hvis man spørger Bo Sandmann Rasmussen, professor i økonomi ved Aarhus Universitet, mener han ikke, at en samfundsøkonomisk analyse overhovedet kan bruges i den slags militære sammenhænge.

Det skyldes, at når staten normalt laver den slags analyser, er formålet at gøre investeringen op i kroner og ører. Man vil altså vurdere, om pengene tjener sig selv hjem igen.

- Man kan ikke vurdere kampflys værdi, på samme måde som man for eksempel kan med Femern-forbindelsen og andre offentlige investeringer. Kampflyene skal nemlig tjene politisk besluttede militære formål, siger han til Ritzau.

- Man kan analysere kampflyenes militære fordele og ulemper, og hvilke fly der er billigst at vedligeholde, men man kan ikke lave en klassisk costbenefitanalyse, fortsætter Bo Sandmann Rasmussen.

Det kommer bag på socialdemokraternes forsvarsordfører, Henrik Dam Kristensen, at partierne ikke er informeret om, at analysen er sløjfet.

- Det undrer mig, at vi i forligskredsen ikke har fået en forklaring på den beslutning. Til gengæld er det positivt, at man alligevel i kampflykontoret bruger betydelige ressourcer på at belyse konsekvenserne af indkøbet, siger Henrik Dam Kristensen til Ingeniøren.

/ritzau/

Dagens Gossip