Millionbevilling skal gøre lærere klogere på inddragelse

Forsøget tager udgangspunkt i en international forskningsoversigt og en rapport udarbejdet af Danske Skoleelever og vil primært rette sig mod lærere, så de kan få flere værktøjer til at inddrage eleverne i tilrettelæggelse af undervisningen samt få erfaringer i, hvornår det bedst betaler sig at inddrage eleverne. Undervisningsministeriet har bevilget ti millioner kroner til forsøget.

»Eleverne skal opleve, at de er medbestemmende og medansvarlige for den undervisning, de får. Det lægger vi også vægt på i folkeskoleaftalen. Elever, der bliver inddraget, får en større bevidsthed om samfundet og demokratiets betydning, og det øger samtidig deres trivsel. Alle skal føle, at de har indflydelse i deres egen hverdag – også i skolen,« siger undervisningsminister Christine Antorini (S).

Bevillingen deles op i rater, som løbende bliver udbetalt, efterhånden som rammerne for forsøgets faser bliver opfyldt. I skoleåret 2013/14 skal der gennemføres et pilotprojekt. I skoleåret 2014-2015 vil der blive gennemført mere systematiske forsøg, mens skoleåret 2015-2016 er afsat til videndeling af projektet.

Hos Danske Skoleelever er formand Agnete Vienberg Hansen begejstret.

»Vi har allerede bevist, at elevinddragelse både øger fagligheden og trivslen. Mere elevinddragelse kan derfor blive en af nøglerne til fremtidens skole. Især fordi vi med dette projekt får sikker viden om, hvordan vi konkret får øget elevinddragelsen på skolerne,« siger Agnete Vienberg Hansen, formand for Danske Skoleelever.

Sideløbende med forsøget vil forskere fra Aarhus Universitet give faglig sparring, udvikle og evaluere surveys til pilottesten, indhente data og analysere resultaterne. De skal samtidig dele viden om projektet ved at deltage i konferencer, udgive artikler og levere indhold til publikationer, der udgives i samarbejde med Danske Skoleelever.

Dagens Gossip