Millioner til udsatte boligområder

»Vi ved fra tidligere erfaringer, at hvis vi for alvor skal gøre en forskel for de udsatte boligområder, skal de forskellige parter arbejde sammen. Derfor ønsker vi med de 30 millioner kroner i den nye pulje at styrke samarbejde, hvor myndigheder, politi og boligorganisationerne løfter i flok og samtidig arbejder for at skabe flere praktikpladser til de unge i boligområderne,« siger minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S) i en pressemeddelelse.

De 30 millioner, der er en del af satspuljepengene, som hvert år afsættes til social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, er øremærket til »særligt udsatte boligområder.«

Beløbet skal derfor bruges til projekter, der blandt andet skal virke tryghedsfremmende og kriminalitetsbekæmpende. Derudover er intentionen fra satspuljepartierne, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti, at etablere flere praktikpladser til unge i samarbejde med Boligselskabernes Landsforening og Dansk Byggeri for på den måde at styrke beskæftigelsen.

De 30 millioner er fordelt med 15 millioner per år i 2013 og 2014, og beløbet kan søges af kommuner og almene boligselskaber landet over.

Dagens Gossip