Millionstøtte til energisatsning i Esbjerg

Over 50 virksomheder, institutioner og organisationer skal i et projekt ledet af Aalborg Universitet samarbejde om at etablere et ”Energi Campus Esbjerg”.

- Region Syddanmark står over for store udfordringer med at skabe fortsat vækst i den klynge af energivirksomheder, som kendetegner regionen. Det gælder de kendte områder som offshore olie, gas og vindenergi, der forventes at vokse betydeligt, men også helt nye områder, som vil komme til, hvis de understøttes, sådan som vores projekt lægger op til, fortæller energiforsker Jens Bo Holm-Nielsen fra Aalborg Universitet Esbjerg.

Bølge- og algebaseret energi er nogle af områdets boblere, og han peger også på interessante teknologiske muligheder for at effektivisere udnyttelsen af eksisterende ressourcer i Nordsøen. Men udvikling af nye løsninger kræver viden og opfindsomhed, så et hovedformål med innovations-projektet er at støtte de små og mellemstore virksomheders muligheder for hurtig tilpasning til markedet:

- Det skal ske ved, at vi tager udgangspunkt i virksomhedernes konkrete problemstillinger og giver dem adgang til kvalificeret tværfaglig viden. Det kan hjælpe dem med at løse deres forsknings- og udviklingsopgaver og styrke deres konkurrenceevne. Energiindustrien er i konstant udvikling, og mange nye teknologier med stort potentiale er stadig i modningsfasen, så der er behov for støtte, siger lektor Jens Bo Holm-Nielsen.

Energi Campus Esbjerg samarbejdet skal også forbedre det fremtidige rekrutteringsgrundlag ved at optage flere unge på de relevante energi-uddannelser.

Dagens Gossip