Minister afviser ELs lønkompensation til lærere

»Når nu regeringen, herunder Finansministeriet, var åbenlys part i konflikten, hvilket også afspejler sig i indgrebet, burde regeringen have peget på en uvildig tredjepart til at finde en løsning,« siger Per Clausen og pointerer, at lærerne mistede cirka 300 millioner kroner ved indgrebet i forbindelse med udfasning af lærernes såkaldte 60-års-regel.

»Ministeren bør sørge for, at parterne kan genforhandle, når nu regeringen valgte en ensidig løsning, som den havde åbenlyse interesser i,« tilføjer arbejdsmarkedsordfører Christian Juhl (Ø).

De cirka 300 millioner kroner, som lærerne mistede i forbindelse med indgrebet, var bundet i den såkaldte 60-års-regel og i klasselærerordningen, og lærernes formand, Anders Bondo Christensen, har tidligere udtalt, at regeringen nærmest har begået »tyveri ved højlys dag« ved at fjerne de opsparede lønmidler.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen afviser imidlertid at bringe KL, staten og Danmarks Lærerforening sammen igen.

»Parterne havde deres tid til at finde en løsning. Det lykkedes ikke, og så endte det med et politisk indgreb, og det er jo også en del af den danske model, at man kan blive nødt til at foretage et regeringsindgreb, selv om det selvfølgelig ikke er at foretrække. Man kan jo ikke kun tage de ting, man finder gode ved den danske model,« siger Mette Frederiksen.

Hun påpeger, at regeringen var udfordret af, at der ikke forelå en mæglingsskitse, som man kunne arbejde ud fra, men understreger samtidig, at »der ikke er regler for, hvordan et lovindgreb skal designes«.

»Og lad os så lige holde fast i, at regeringens indgreb ikke forringer lærernes løn. De skal fortsat arbejde 37 timer, og bortset fra udfasningen af 60-års-reglen er der derfor ikke tale om, at indgrebet ændrer på lærernes arbejdstid,« lyder det fra ministeren.

Dagens Gossip