Minister glad for bred aftale om landets største uddannelse

»Det er Danmarks største uddannelse, vi reformerer, og derfor er det vigtigt med en bred aftale, der gerne skal holde i mange år,« siger Morten Østergaard, der torsdag formiddag præsenterede aftalen sammen med forligsparterne Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Venstre, Konservative og Liberal Alliance.

Aftalen betyder, at der indføres et grundforløb på pædagoguddannelsen, hvorefter de studerende specialiserer sig inden for småbørnspædagogik, skole- og fritidspædagogik samt social- og specialpædagogik.

Den specialpædagogiske linje retter sig især mod børn og unge med særlige behov og udsatte mennesker, der slås med problemer som misbrug, hjemløshed, handicap og prostitution.

»Med reformen imødekommer vi ønsket fra kommuner og regioner om dygtigere pædagoger, der kan tage hånd om vores børn og udsatte mennesker i fremtiden,« siger Morten Østergaard.

Selv om den nye pædagoguddannelse stiller øgede faglige krav til de pædagogstuderende, bliver det ifølge Morten Østergaard ikke sværere at komme ind på uddannelsen.

Spørgsmål: Hvordan vil forældre til børn i institutionerne mærke ændringen i pædagogernes uddannelse?

»Forældrene vil mærke, at der nok bliver lidt mindre af den højt besungne teoretiske viden og mere praktisk kundskab. Vi har fokuseret på at styrke praktikken, som fylder meget i uddannelsen, så når pædagogerne kommer ud, så har de forståelse for, hvad det er for en verden, de kommer ud i,« siger Morten Østergaard.

Aftalen om en reform af uddannelsen sendes nu i høring, og det ventes, at den kan træde i kraft fra sommeroptaget 2014.

Dagens Gossip