Minister kontrollerer kommuners handicaphjælp

Det er kommunernes ansvar, at handicappede børn får den hjælp, de har behov for - lige meget om kommunen er lille og ikke har de nødvendige ressourcer.

Derudover skal det kontrolleres, om de små kommuner er gode nok til at samarbejde med de store, som ligger inde med handicapekspertisen.

Sådan lyder det nu fra socialminister Karen Hækkerup (S), efter det i sidste uge kom frem, at flere kommuner giver mangelfuld hjælp til handicappede børn.

- Det er ingen tvivl om, at børn med handicap skal have den hjælp og støtte, som de efter loven har ret til, og som modsvarer deres behov. I mine ører lyder det meget forkert, at en 7-årig pige f.eks. får bevilget en voksen-kørestol af kommunen, siger Karen Hækkerup.

Kommunerne fik ansvaret for handicapområdet, da kommunalreformen trådte i kraft i 2007. Tidligere lå det hos amterne. Et af problemer kan være, at mange kommuner simpelthen ikke har haft mulighed for selv at varetage området ordentligt.

Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten ønsker derfor at se på, om kommunerne har de rigtige retningslinjer og muligheder for at leve op til lovgivningen.

Det bliver gjort, lover socialministeren.

- Vi skal se på, om der er behov for en øget koordinering af udbuddet af meget specialiserede tilbud, så vi sikrer, at de fornødne tilbud er til rådighed for alle kommuner, og det er vi i gang med som et led i evalueringen af kommunalreformen, siger Karen Hækkerup.

Hun understreger, at kommunerne allerede nu kan hente hjælp til rådgivning eller særligt svære opgaver på handicapområdet fra VISO - den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation.

Socialministeren opfordrer desuden borgere, der er utilfredse med deres behandling i kommunerne, til at klage til det sociale nævn.

Dagens Gossip