Minister-ros til hjemløsestrategi trods flere hjemløse

»Med evalueringen af Hjemløsestrategien ved vi, at arbejdet med helhedsorienterede indsatser for de hjemløse virker. Det betyder, at vi kan tilbyde hjemløse den rette hjælp til at vende tilbage til en god tilværelse. Vi vil blive ved med at bekæmpe hjemløshed-problemer på flere fronter, for vi ved, at hjemløse også kæmper med andre problemer, end det at stå uden tag over hovedet,« siger ministeren og uddyber:

»Derfor har jeg fremlagt en misbrugspakke, der blandt andet skal hjælpe unge misbrugere, og regeringen har med vores Psykiatriudvalg sat gang i et arbejde, som skal hjælpe mennesker med psykiske vanskeligheder.«

Evalueringen af Hjemløsestrategien, som en række kommuner de seneste år har arbejdet efter, viser også, at der generelt er sket en stigning i antallet af hjemløse i perioden. Kommuner, der har deltaget i strategien, har imidlertid oplevet en markant mindre stigning, på otte procent, end landets øvrige kommuner, hvor stigningen er 43 procent.

Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte, mener, at stigningen i antallet af hjemløse illustrerer, at der skal gøres endnu mere for at knække kurven.

»Det betyder, at vi langt fra er i mål med at bekæmpe hjemløshed, selvom der i fire år har været arbejdet intensivt mod netop dét mål i form af Hjemløsestrategien. Kurven er ikke knækket,« siger Jann Sjursen.

»Der er brug for, at regeringen, Folketinget og kommunalbestyrelserne fastholder fokus på bekæmpelse af hjemløshed. Ellers får vi slet ikke fuld valuta for den investering på 500 millioner kroner, der er gjort med strategien. Vi har fået nogle metoder, der virker, nu skal de for alvor implementeres og udbredes, så antallet af hjemløse for alvor kan gå ned,« tilføjer han.

Rådet for Socialt Udsatte foreslår, at regeringen afsætter yderligere 100 millioner til de kommende fire år.

Dagens Gossip