Minister skal garantere tillid til udskældt kommission

»Der er skabt tvivl om Produktivitetskommissionens rapport. Den tvivl er vi nødt til at få udryddet. Derfor bør transportministeren redegøre for, om regeringen fremover kan have tillid til kommissionens arbejde. Vi hænger lige nu i luften og ved ikke, hvad der er op og ned,« siger Kristian Pihl Lorentzen.

Den kritik kommer efter, at Berlingske onsdag afslørede, at Produktivitetskommissionens rapport på transport- og postområdet indeholdt en række faktuelle fejl. Kommissionsformand Peter Birch Sørensen forklarede efterfølgende de mange fejl med, at man på grund af tidspres undlod at følge normale procedurer, hvor embedsmænd fra relevante ministerier får mulighed for at kvalitetssikre fakta. Det er der nu rettet op på, forsikrede han.

Når Venstre alligevel vil have et samråd om Produktivitetskommissionens arbejde, skyldes det, at regeringen ifølge Venstre endnu ikke har svaret tydeligt på, om de har tillid til anbefalingerne på transportområdet.

»Vi har brug for at vide, om regeringen stoler på, at særligt anbefalingerne om at sætte flere togstrækninger i udbud er baseret på et ordentligt grundlag,« forklarer Kristian Pihl Lorentzen.

Han understreger, at det ikke fremgår tydeligt af Produktivitetskommissionens arbejde, om anbefalingerne om udlicitering af togdriften i Danmark er truffet på baggrund af egne analyser eller tidligere analyser i regi af Transportministeriet. Det er et problem, fordi det er helt afgørende for troværdigheden og værdien af anbefalingerne, forklarer Kristian Pihl Lorentzen.

»Jeg håber så sandelig, at kommissionen har lavet sine egne analyser. Der ligger analyser i Transportministeriet, der er tre år gamle. Vi har brug for at vide om anbefalingerne baserer sig på gamle analyser eller nye supplerende analyser,« siger han.

Dagens Gossip