Minister: Tilflytning til byerne er umulig at stoppe

En ny befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik viser, at der om ti år vil være 19 procent flere indbyggere i Københavns Kommune og 15 procent flere aarhusianere. Og det er en udvikling, som er umulig at stoppe, mener Carsten Hansen (S), minister for by, bolig og landdistrikter.

»Vi har kendt til udviklingen længe, det kommer ikke bag på os, at en stor del af danskerne flytter til København. På den måde nærmer Danmark sig resten af Europa, hvor en langt større del af befolkningen bor i de større byer. Jeg tror ikke, at man grundlæggende kan ændre den tendens. De unge mennesker skal have en uddannelse, 60 procent af de unge skal have en mellemlang eller lang videregående uddannelse, 95 procent skal have en ungdomsuddannelse. Og det betyder jo, at rigtig mange unge mennesker skal flytte til en universitetsby eller en anden større by for at få en uddannelse,« siger ministeren.

Når unge flytter efter en uddannelse, ender de ofte med at blive boende i de store byer, fordi det efterfølgende er der, jobmulighederne er. Derfor er der ikke udsigt til, at urbaniseringstendensen vil blive mindsket i de kommende år - tværtimod, vurderer Tom Nielsen, der er lektor og ph.d. i byplanlægning ved Arkitektskolen i Aarhus.

»Det er en global tendens, vi ser over hele verden. Det handler om tilgængelighed til arbejdspladser og uddannelse. Og arbejdspladserne placerer sig der, hvor der er størst og bredest uddannelsesmuligheder, og i høj grad også der, hvor universiteterne ligger, fordi de har brug for højt kvalificeret arbejdskraft. Det bliver en selvforstærkende effekt, for efter endt uddannelse bliver de studerende boende i de større byer, for det er jo der, arbejdspladserne er. Det er nogle store strømninger, som danske politikere har svært ved at gøre noget ved,« siger han.

Carsten Hansen mener, at regeringen har gjort »rigtig meget« for at skabe en positiv udvikling i landdistrikterne, men han tøver ikke med kalde urbaniseringen for en »kedelig« og grundlæggende forandring af Danmark.

»Vi er i gang med den største ændring af vores danmarkskort i forhold til befolkningsudviklingen, som vi har set siden industrialiseringen. Det giver det nogle kæmpe udfordringer i de byer, som folk flytter til, men det giver også nogle store udfordringer i vores yderområder, hvor vi må se på, hvad er det for en beskæftigelse, der skal være.«

Ministeren peger blandt andet på, at regeringen med vækstpakken har fjernet en række afgifter på at drive erhverv i yderområderne, ligesom der er tilført midler til at rive faldefærdige huse ned, så socialt belastede nomadefamilier ikke flytter ind i dem. Samtidig arbejder regeringen på at sikre mere af den teknologi, som vil betyde, at medarbejderne kan have hjemmearbejdsdage, så de ikke skal møde på en arbejdsplads dagligt, understreger Carsten Hansen.

Byplanlægningsekspert Tom Nielsen mener, at det netop er tiltag som bedre teknologi, der er nødvendig for at fastholde folk i landets yderområder. Men i bund og grund kan urbaniseringen ikke bremses, mener han.

Dagens Gossip