Minister: Trafikudbyderne skal forklare sig

Omfattende problemer med Rejsekortet har fået flere partier på Christiansborg til at lægge pres på transportminister Henrik Dam Kristensen (S).

Partierne mener, at man bør udskyde den planlagte udfasning af klippekortet, der træder i kraft ved månedsskiftet, og desuden kræver de alle, at der kommer bedre styr på kortet, der har givet en lang række togpassager grå hår.

Henrik Dam Kristensen har indkaldt trafikordførerne og trafikselskaberne - Movia, DSB og Metroselskabet - til et møde tirsdag i næste uge, og her forventer han, at selskaberne forklarer sig.

»Der går jeg ud fra, at trafikudbyderne kan forsvare og forklare sig i forhold til den diskussion, der har været, som jeg synes, vi skal tage meget alvorligt, for passagerernes tryghed er helt afgørende,« siger transportministeren.

Selvom flere partier i forligskredsen har peget på, at man bør udskyde den planlagte udfasning af de traditionelle klippekort, så minder Henrik Dam Kristensen om, at det ikke er ham, der skal træffe den beslutning.

»Man skal huske på, at Movia er ejet af kommunerne og de to regioner på Sjælland. Dem har hverken jeg eller nogle af transportordførerne mulighed for at diktere noget som helst,« siger han.

»Trafikselskaberne må forklare sig over for transportordførere og over for mig og dermed også befolkningen, for det er dem, der ansvaret for at inddrage billetter hos befolkningen, og det skal vi fastholde det ansvar. Jeg har den indgangsvinkel til det, at der skal selvfølgelig være en situation, hvor forbrugerne er trygge, og nu må de svare på de spørgsmål, som du har stillet på passagernes vegne.«

Spørgsmål: Har du en egen holdning til, om det er for tidligt, man udfaser klippekortet

»Det vil jeg vente med, til jeg hører deres forklaring, for det er dem, der har forstand på teknikken og alt muligt andet. Men der skal ikke være nogen tvivl om, at jeg ligesom alle andre er optaget af, at forbrugerne føler, at de er ordentligt informeret og kan være trygge.

Det er blandt andre Enhedslisten, de Konservative og Venstre, der har forlangt, at man venter med at udfase klippekortet.

Enhedslisten vil allerede forud for mødet i næste uge forsøge at samle et flertal, der skal pålægge regeringen at stoppe udfasningen i hovedstadsområdet.

»Vi mener simpelthen, at Rejsekortet er så fejlbehæftet, at det ikke duer at lade det stå som det eneste betalingsmiddel efter 1. juli. De rejsende bliver utrygge ved det, og vi risikerer i sidste ende, at de vender ryggen til den kollektive trafik, fordi de ikke ved, om de er købt eller solgt,« siger Enhedslisten trafikordfører, Henning Hyllested (Ø).

Han erkender, at transportministeren ikke alene kan bestemme, hvorvidt man skal bremse udfasningen. Men han tror ikke på, at trafikselskaberne vil modsætte sig, hvis et flertal i Folketinget står bag beslutningen.

»Jeg vil gerne se et trafikselskab - i det her tilfælde Movia, Metroselskabet og DSB - sidde et flertal i Folketinget overhørig. Jeg vil anse det for at være utrolig arrogant at gøre det.«

Venstre har bebudet, at partiet er gået i gang med at samle til bunke, så man til mødet i næste uge kan få klarhed over så mange problemstillinger som muligt.

Dagens Gossip