Minister vil øge kvaliteten i sundhedsvæsenet

Det er ikke nok, at de ansatte på landets sygehuse behandler mange patienter. Det er også vigtigt, at kvaliteten af behandlingen er høj, og at personalet sætter fokus på patienternes oplevelser og helbredelse før, under og efter et behandlingsforløb, lyder det fra sundhedsminister Astrid Krag (SF).

Hun mener, at kvaliteten har været nedprioriteret til fordel for kvantiteten i de senere år.

»Den hidtidige styring har givet gode resultater, men har også betydet, at man for entydigt har fokuseret på, at sundhedsvæsenet skulle behandle mere og mere – uanset om det var den behandling, der gav mest sundhed for pengene. Det har fjernet fokus på kvaliteten og været en barriere for at styrke samarbejdet om sammenhængende patientforløb,« siger ministeren i en pressemeddelelse.

Astrid Krag reagerer på en række anbefalinger fra Udvalget for Bedre Incitamenter under hendes eget ministerium.

Udvalget anbefaler, at sundhedsvæsenet fremover tager større højde for, hvordan patienterne oplever resultaterne af deres behandling - eksempelvis om de bliver genindlagt, og om de generelt er tilfredse med deres samlede behandlingsforløb. Og det er anbefalinger, som regeringen vil inddrage i de igangværende økonomiforhandlinger med regionerne og kommunerne, oplyser Sundhedsministeriet, som blandt andet vil øge kvaliteten gennem systematiske sammenligninger mellem regioner og hospitaler.

Men blandt sundhedspersonalet, som skal føre de nye anbefalinger ud i praksis, er der ikke den store tilfredshed med udmeldingen fra ministeren. Lægeforeningen, som er lægernes faglige interesseorganisation, kalder sundhedsudspillet for »luftigt« og ukonkret. Fokus er nemlig stadig ikke på kvalitet, lyder det.

»Det er skuffende, at hverken ministeren eller udvalget foreslår nye initiativer, som grundlæggende sikrer fokus på kvalitet frem for økonomi. Der er tale om mere af det samme, som vi kender i dag. Vi efterlyser modeller, som langt mere håndfast sætter patienten og kvaliteten i centrum,« siger Mads Koch Hansen, formand for Lægeforeningen.

Han mener ikke, at Udvalget for Bedre Incitamenter reelt er parat til at belønne de sygehuse, der præsterer behandling af en høj kvalitet, fordi der blot lægges op til forsøg på området på enkelte afdelinger og hospitaler.

»Det er ikke godt nok. At indføre den type systemer kræver national styring. Hvis det bliver op til den enkelte afdeling eller sygehus, stiger risikoen for, at det i sidste bliver hensynet til økonomien, som vinder over hensynet til kvaliteten,« siger Mads Koch Hansen i en skriftlig kommentar.

Dagens Gossip