Minister vil tyvstarte bæredygtighed i landets byggebranche

Det er budskabet fra klimaminister Martin Lidegaard (R), der fredag i forbindelse med de Radikales sommergruppemøde i Nyborg lancerede en række tiltag omkring grønne investeringer i byggeriet.

I løbet af de kommende år vil EU forberede en ny forordning, der skal stille krav om bæredygtighed i byggevarer, og hvis Danmark allerede nu træder skridt i den retning, vil vi sikre os en favorabel position, påpeger Lidegaard.

Han mener derfor, at der skal udvikles frivillige såkaldte bæredygtighedsklasser med kriterier til bygningerne og de forskellige materialer og byggevarer, der indgår i dem.

»Hvis vi går foran og sammen med erhvervet udvikler vores klasser, så kan vi påvirke EU, og vi kan forberede dansk erhvervsliv, så de kan tage eksportmarkederne på det her område. Det var præcis den strategi, vi havde for lavenergiklasser, og det vil vi gerne gentage for bæredygtige byggematerialer,« siger Martin Lidegaard.

Han mener, at der er mange fordele at hente ved at komme EU i forkøbet.

»Vi vil gerne sikre, at de byggematerialer, vi bruger i fremtidens huse, kontorer og større bygninger, er materialer, som er holdbare, som ikke afgiver kemikalier til indeklimaet, som ikke har udledt meget CO2, da de blev produceret, og som har kvalitet. Alt det skal vi tænke sammen, for det giver os bedre bygninger, mere holdbare bygninger og også bygninger med en bedre økonomi,« siger han.

Klimaministeren har i den forgange uge præsenteret regeringens klimaplan, der skal sikre, at Danmark i 2020 har reduceret sit CO2-udslip med 40 procent i forhold til niveauet i 1990.

Med energiaftalen fra sidste år er Danmark allerede på rette spor, da den giver en reduktion på 34 procent, og den nye aftale skal således »blot« få Danmark de resterende seks procent af vejen.

De tiltag, som klimaministeren fredag lancerede i Nyborg, hører ikke med til de i alt 78 initiativer i klimaplanen, som en tværministeriel embedsmandsgruppe har regnet på. Men de kan ligeledes bidrage til CO2-reduktion.

Blandt andet mener klimaministeren, at der skal sættes yderligere fokus på energibesparelser i den offentlige sektor, hvilket kan medvirke til yderligere CO2-reduktion herhjemme.

Det skal ske gennem klare mål for energibesparelser for statens bygninger, hvor man i kommende udbudsrunder vil lade energiforbruget indgå i tilbuddet sammen.

»Bygningsområder er et område, hvor vi virkelig kan kombinere en klimamæssig ansvarlighed med en økonomisk ansvarlighed og det at skabe grønne arbejdspladser,« siger Martin Lidegaard.

Dagens Gossip