Ministeren holder klimakortene tæt ind til kroppen

De 78 anbefalinger indeholder initiativer inden for energi-, transport og landbrugssektoren, men hvilke af dem, regeringen har øverst på sin dagsorden, ønsker Lidegaard endnu ikke at gå i detaljer med.

»Jeg har en liste over, hvilke tiltag jeg gerne vil diskutere med erhvervene og sektorerne, og den tager jeg med under armen, og så diskuterer vi det med dem i første omgang. Enhver kan jo se, hvad der er billigst at starte med, enhver kan se, hvor synergierne ligger, og jeg røber ikke nogen statshemmelig ved at sige, at det også er der, hvor vi starter,« siger klimaminister Martin Lidegaard.

Spørgsmål: Hvorfor vil du ikke være konkret nu og fortælle, hvilke af de 78 punkter, som regeringen ønsker at gennemføre?

»Jeg har sagt, at jeg for eksempel synes, det er en god idé at gå efter at udtage lavbundsjorde i landbruget, fordi det er noget, der har en gevinst både samfundsøkonomisk, klimamæssigt og erhvervsmæssigt. Og jeg har også sagt, at når det handler om transport, så skal vi gå efter at effektivisere vores transportsektor både igennem kørselsmønstre i godstransport og persontransport. Og jeg har sagt, at der på affaldsområdet er nogle åbenlyse gevinster, og endelig er der på energieffektiviseringer også store gevinster. Så det er nogle af de området, vi vil kigge på,« siger ministeren, men understreger:

»Men jeg vil bare ikke udstede statsgarantier for præcis, hvilke tiltag vi tager inden for de områder«.

Når det gælder om at reducere CO2-udledningen med 40 procent i forhold til 1990-niveauet er Danmark godt på vej, da man allerede har banet vejen for en reducering med 34 procent.

Den klimalov, som man nu arbejder hen imod, og som forventes fremlagt nær slutningen af året, skal finde de resterende seks procent.

Det skabte kortvarig panik i regeringen, da dele af arbejdsgruppens 78 initiativer allerede tirsdag blev fremlagt som værende regeringspolitik. Derfor måtte Martin Lidegaard hurtigt forsikre om, at regeringen hverken havde planer om at fjerne befordringsfradraget eller sænke fartgrænsen på motorvejene fra 130 til 110 kilometer i timen.

Spørgsmål: Du har allerede skudt en lang række forslag på transportområdet ned, selvom transportområdet netop er en stor synder. Hvorfor skal den sektor ikke betale lidt mere?

»Transportsektoren er rigtig svær for at sige det lige ud. De teknologier, der kan løse problemerne i transportsektoren, har vi først lige fået på markedet. Jeg forventer mig meget af el-biler, og jeg forventer rigtig meget af biobrændstoffer, men jeg tror ikke, det når at give så meget inden 2020. Jeg tror til gengæld, at det vil give rigtigt meget på den anden side af 2020,« siger Lidegaard.

Klimaloven bliver en såkaldt rammelov, der blandt andet skal sætte målsætningen om 40 procent og sikre, at der hvert år bliver lavet en status for, hvor langt Danmark er kommet i forhold til det foregående år.

Dagens Gossip