Ministerium retter tal om økonomiske fordele ved flygtninge

Finansministeriet går i rette med en række artikler fra danske medier om flygtningestrømmens økonomiske fordele for den danske økonomi.

I en pressemeddelelse fastslår ministeriet, at flygtningestrømmen ikke er til fordel for de offentlige finanser, og at flygtningestrømmen, "givet de anvendte forudsætninger, betyder en merudgift på cirka tre milliarder kroner om året i al fremtid".

Dagbladet Politiken skrev torsdag, at det uafhængige institut Dream, der leverer analyseredskaber til strukturpolitik, havde regnet på flygtningestrømmens betydning i et såkaldt konvergensprogram for Finansministeriet.

- Konklusionen er sådan set meget klar: Statens indtægter fremadrettet vil være større end statens udgifter, når man måler på strømmen af flygtninge og deres efterkommere isoleret, lød det fra Marianne Frank Hansen, souschef og økonom ved Dream, til Politiken fredag.

Men den konklusion er man ikke enig i i Finansministeriet, hvor man i stedet skriver, at der vil være udgifter på tre milliarder om året.

Ifølge ministeriets beregninger vil flygtningestrømmen give merudgifter til offentlig service på 6,4 milliarder kroner frem mod 2020, baseret på et såkaldt "demografisk træk".

Men den belastning er ikke medtaget i beregningerne, der giver et positivt økonomisk resultat af flygtningestrømmen, forklarer cheføkonom i den liberale tænketank Cepos, Mads Lundby Hansen til Finans.dk.

- Når Finansministeriet i sit regnestykke får et positivt fortegn, skyldes det, at man i regnestykket ser bort fra merudgiften på 6,4 milliarder kroner til de flere flygtninge frem til 2020. Når man regner det hele med, er de flere flygtninge en nettobelastning på de offentlige finanser, siger han til Finans.

Finansministeriet påpeger, at den negative virkning ved flygtningestrømmen kan afhjælpes ved at øge beskæftigelsen blandt nytilkomne.

/ritzau/

Dagens Gossip