Mobbere sygemelder kolleger med stress

Jo mere jurister, økonomer og ledere bliver mobbet, jo oftere sygemelder de sig med stress.

Sådan lyder konklusionen i den nye rapport "Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012", som fagforbundet Djøf netop har offentliggjort.

35 procent af de mobbede djøfere har været sygemeldt inden for det seneste år, mens det kun er sket for 11 procent af de ansatte, som ikke har måttet lægge øre til skæld ud og bagtalelse.

Lars Qvistgaard, forbundets repræsentant i Arbejdsmiljørådet og formand for Djøfs overenskomstsforening, ser med stor alvor på mobningens konsekvenser

- Det er en kedelig udvikling, vi kan konkludere ved den undersøgelse. Arbejdsmiljøet er blevet hårdere. Der er en kortere lunte, og desværre tyer man også til nogle uhensigtsmæssige kulturer og måder at samarbejde på, siger Lars Qvistgaard.

Han vurderer, at den destruktive arbejdskultur hænger sammen med finanskrisen og det pres, der følger med den.

- Vi har en bekymring for, at krisen har en del at sige. For det første ville de, der angiver, at de er blevet mobbet, have søgt andet job, hvis graden af mobiliteten havde været større, siger Lars Qvistgaard og fortsætter:

- For det andet er der desværre også en tendens til, at man begynder at bide ad hinanden, når krisen presser på. Man har en kortere lunte over for den måde, som ens kolleger, chefer og ansatte opfører sig på.

I løbet af de seneste tre år har Arbejdstilsynet udstedt påbud til cirka 90 virksomheder om at forbedre det psykiske arbejdsmiljø i forhold til mobning på arbejdspladsen.

Ifølge chefkonsulent Tom Hansen kan det være meget svært at opdage mobning på et tilsyn.

- Der er et udpræget tabu omkring mobning. Det kan være rigtig svært at få oplysninger om mobning på et tilsyn, og når vi ikke kan konstatere en lovovertrædelse af arbejdsmiljøloven, kan vi heller ikke træffe en afgørelse om lovovertrædelse, siger han til Newspaq.

Derfor kan der også være grundlag for flere påbud, end der er sket tidligere.

- Dét er jeg ikke et øjeblik i tvivl om. Når forskningen fortæller, at omfanget er relativt omfattende og 12 procent mobbes, er 30 afgørelser om året ikke dækkende for omfanget af mobning på arbejdsmarkedet, siger Tom Hansen.

Han oplever, at Arbejdstilsynets mobbe-hotline bliver brugt som ventil for tabuerne.

- Vi har nogle meget lange samtaler med nogle folk, som ikke har haft mulighed for at tale om det her med andre. De putter med det, føler sig mærkelige og tror, at de er ved at blive tossede. Men det er de ikke, de har ofte været udsat for mobning i længere tid, siger han.

Tom Hansen mener ikke, at man kan komme mobning fuldstændigt til livs.

- Men man kan gøre rigtig meget for at forebygge og reducere mobning. Det handler generelt om at have fokus på det psykiske arbejdsmiljø, og at man på virksomhederne snakker om, hvordan man er sammen på en virksomheden. Man skal blandt andet være opmærksom på at løse konflikter, når de opstår, så konflikter eller problemer ikke får lov til at udvikle sig og blive bundet op på nogle helt bestemte mennesker.

Dagens Gossip