Model for seksualundervisning i Holstebro skal afprøves nationalt

Resultaterne af et 3-årigt kvalitetssikringsprojekt om seksualundervisning i Holstebro Kommune er så positive, at Sundhedsstyrelsen nu opfordrer resten af landets kommuner til at afprøve modellen.
Sundhedsstyrelsen udsender en publikation om Holstebro-modellen til alle landets kommuner. Publikationen er lavet på baggrund af en ekstern evaluering og erfaringer i Holstebro Kommune.
Fire kommuner i landet får mulighed for at få støtte fra Sundhedsstyrelsens satspuljemidler til at afprøve projektet. Styrelsen har afsat i alt 2,8 mio. kr. til formålet.

Tværfaglig indsats
Sundhedsplejerske og projektleder i Holstebro Kommune, Lone Kjær Hein, glæder sig over Sundhedsstyrelsens anerkendelse af projektet og den tværfaglige indsats, der ligger bag.

- At en idé, der opstår på grund af en udfordring i én kommune, i løbet af 3 ½ år kan blive til en model, der skal afprøves nationalt – det er stort. I Holstebro Kommune er der nu 31 skoler, der har uddannet nøglepersoner. Vi har en læseplan, der er politisk godkendt, og som i evalueringen fremhæves som et unikt redskab til at få lærere på alle klassetrin og i de fleste fag til at arbejde med seksualundervisning. Og ikke mindst er der et godt tværfagligt samarbejde mellem sundhedsplejen og skolerne om opgaven, siger Lone Kjær Hein.
 

Dagens Gossip